Potpisivanje Sporazuma o saradnji Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Ambasade Francuske u BiH

  • 07.04.2022.
  • Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH obavijestio je da će sutra (petak, 8. aprila/travnja 2022. godine), s početkom u 10:30 sati, u prostorijama Centra u Sarajevu (ul. Halida Nazerića br. 4), biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Ambasadom Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

    Sporazum o saradnji govori o opredijeljenosti potpisnika da zajedničkim radom jačaju kvalitet obuke sudija i tužilaca, koja je od izuzetnog značaja u obezbjeđenju profesionalnog, nezavisnog, nepristrasnosg i efikasnog obavljanja sudske i tužilačke funkcije. 

    Napomena za medije: Izjave za medije su planirane nakon potpisivanja Sporazuma, a medijima će se obratiti direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH Arben Murtezić i ambasadorica Francuske u BiH Christine Toudic.

    Molimo da medijski pratite ovaj događaj!