Podrška rješavanju problema u “Krivaji”

  • 07.11.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo primili su danas rukovodstvo IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići, koje je predvodio generalni direktor Nurija Prijić.

    Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo primili su danas rukovodstvo IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići, koje je predvodio generalni direktor Nurija Prijić.

    Razgovarano je o načinu rješavanja problema snabdijevanja električnom energijom ovog kombinata, koje je prekinuto prije mjesec dana i zbog čega su aktivnosti ove kompanije upotpunosti prekinute. Istaknuto je da ovo pitanje, odnosno neaktivnost JP “Elektroprivreda BiH” da se nastavi snabdijevanje električnom energijom, ima posebnu težinu u trenutku kad se “Krivaja” sprema za privatizaciju i ima ugovorene obaveze prema stalnim kupcima.

    Na sastanku, kojem je prisustvovao i direktor Agencije za privatizaciju FBiH Enes Ganić, dogovoreno je da će Vlada FBiH na jednoj od narednih sjednica, u svjetlu zaključaka Parlamenta FBiH, utvrditi naredne aktivnosti na stabilizaciji stanja u ovom preduzeću.