Podrška rješavanju problema u “Krivaji”

  • 07.11.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo primili su danas rukovodstvo IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići, koje je predvodio generalni direktor Nurija Prijić.