Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ - ЛОТ 2

  • 02.11.2022.