Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ

  • 01.11.2022.