Hronološki registar zakona objavljenih u "Službenim novinama FBiH", u 2007. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2007. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 25/07

    

/05.04.2007./

 1. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 2. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  Proračun Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/07 /23.05.2007./
 3. ZAKON o prestanku važenja Zakona o građenju (bosanski jezik)
  ZAKON o prestanku važenja Zakona o gradnji (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 37/07 /30.05.2007./
 4. Budžet FERKA-a za 2007. godinu (bosanski jezik)
  Proračun FERKA-a za 2007. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 46/07 /04.07.2007./
 5. ZAKON o izmjenama Zakona o pečatu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o pečatu Federacije Bosne i Hercegovine ( hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 47/07 /09.07.2007./
 6. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 51/07 / 01.08.2007./
 7. ZAKON o načinu prestanka funkcioniranja Institucije ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine u prijelaznom periodu i prijenosu njenih nadležnosti na Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o načinu prestanka funkcioniranja Institucije ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine u prijelaznom razdoblju i prijenosu njenih mjerodavnosti na Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ZAKON o izmjenama Zakona o o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o duhanu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o duhanu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 53/07 /08.08.2007./
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 64/07 /17.09.2007./
 12. ZAKON o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 /01.10.2007./
 13. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  Izmjene i dopune Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 15. ZAKON o eksproprijaciji (bosanski jezik)
  ZAKON o izvlaštenju (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ZAKON o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/07 /10.10.2007./
 17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 79/07 /07.11.2007./
 18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 85/07 /28.11.2007/
 21. Autentično tumačenje člana 52. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.45/02) (bosanski jezik)
  Autentično tumačenje članka 52. Zakona o udrugama i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.45/02) (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 86/07 /03.12.2007./
 22. ZAKON o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 88/07 /10.12.2007./
 23. ZAKON o poljoprivredi (bosanski jezik)
  ZAKON o poljoprivredi (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 90/07 /13.12.2007./
 24. IZMJENE BUDŽETA Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  IZMJENE PRORAČUNA Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 91/07 /17.12.2007./
 25. ZAKON o izmjeni Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 97/07 /31.12.2007./
 26. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 27. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 28. ZAKON o porezu na dobit (bosanski jezik)
  ZAKON o porezu na dobit (hrvatski jezik)