Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2014. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2014 godini

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 5/14 /22.1.2014./

  1. UREDBA o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, i godišnjeg izvještavanja u federalnim ministarstvima institucijama (bosanski jezik)
   UREDBA o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, i godišnjeg izvješćivanja u federalnim ministarstvima i institucijama (hrvatski jezik)
  2. UREDBA o izmjenama Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz
   stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

   UREDBA o izmjenama Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/14 /31.1.2014./
  3. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada (bosanski jezik)
   UREDBA o prestanku važenja Uredbe o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada (hrvatski jezik)
  4. UREDBA o izmjeni Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 9/14 /5.2.2014./
  5. UREDBA o naknadama za plastične kese tregerice (bosanski jezik)
   UREDBA o naknadama za plastične kese tregerice (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/14 /7.2.2014./
  6. UREDBA o izmjenama Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavu putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve skupine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/14 /14.2.2014./
  7.  UREDBA o dopunama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dopunama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 16/14 /28.2.2014./
  8. UREDBA o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o temeljima organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 18/14 /7.3.2014./
  9. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po temelju računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 24/14 /28.3.2014./
  10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. UREDBA o izmjeni Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovodilaca organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  27/14 /9.4.2014./
  12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i  Hercegovine(bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje  ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  13. UREDBA o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja (bosanski jezik)
   UREDBA o postupku, kriterijumima, formi i sadržaju podneska za izdavanje energetskedozvole za izgradnju novih i rekonstruiranje postojećih proizvodnih postrojenja (hrvatski jezik
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  29/14/16.4.2014./
  14. UREDBA o stalnim sudskim tumačima (hrvatski jezik)
   UREDBA o stalnim sudskim tumačima (bosanski jezik)
    „Službene novine Federacije BiH“, broj  30/14/18.4.2014./
  15. UREDBA o načinu izračuna penzije za dobitnike najviših ratnih priznanja koji nemaju lični ili formacijski čin (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu izračuna iznosa mirovine za dobitnike najviših ratnih priznanja koji nemaju osobni ili formacijski čin (bosanski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 32/14 /25.4.2014./
  16. UREDBA o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju (bosanski jezik)
   UREDBA o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku suglasnost i/ili lokacijsku informaciju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 34/14 /7.5.2014./
  17. UREDBA o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o računovodstvu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  18. UREDBA o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o proračunskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  19. UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 36/14 /14.5.2014./
  20. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 40/14 /23.5.2014./
  21. UREDBA o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika (bosanski jezik)
   UREDBA o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor državnih službenika (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/14 /18.6.2014./
  22. UREDBA o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje (bosanski jezik)
   UREDBA o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i određivanju naknada za poticanje (hrvatski jezik)
  23. UREDBA o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca Federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja Federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
  24. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/14 /9.7.2014./
  25. UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika sudske policije Federacije Bosne i
   Hercegovine (hrvatski jezik)
  26. UREDBA o postupku procjene uticaja propisa (bosanski jezik)
   UREDBA o postupku procjene utjecaja propisa (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 58/14 /18.7.2014./
  27. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o temeljima organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 59/14 /23.7.2014./
  28. UREDBA o izmjenama Uredbe o naplati naknade za korištenje Autoceste A1 (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o naplati naknade za korištenje Autoceste A1 (hrvatski jezik) 
  29. UREDBA o dopuni Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  66/14 /15.8.2014./
  30. UREDBA o kriterijima za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (bosanski jezik)
   UREDBA o kriterijima za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/14 /28.8.2014./
  31. UREDBA o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja pristojbe i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  32. UREDBA o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o postupku financijskog konsolidiranja gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 75/14 /17.9.2014./
  33. UREDBA o izmjenama Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 77/14 /24.9.2014./
  34. UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (hrvatski jezik)
  35. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 85/14 /17.10.2014./
  36. UREDBA o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 89/14 /31.10.2014./
  37. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)
  38. UREDBA o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija (bosanski jezik)
   UREDBA o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 91/14 /7.11.2014./
  39. UREDBA o uslovima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načina sticanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načina sticanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 97/14 /28.11.2014./
  40. UREDBA o dopuni Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 98/14 /3.12.2014./
  41. UREDBA o izmjenama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 99/14 /5.12.2014./
  42. UREDBA o izmjenama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (hrvatski jezik)
  43. UREDBA o izmjenama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina (hrvatski jezik)
  44. UREDBA o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (hrvatski jezik)
  45. UREDBA o dopuni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/14 /17.12.2014./
  46. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju tijela, lica i zdravstvenih ustanova za provedbu transplantacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju tijela, lica i zdravstvenih ustanova za provedbu transplantacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 105/14 /19.12.2014./
  47. UREDBA o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Finansijske policije-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Financijske policije-Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 105/14 /26.12.2014./
  48. REDBA o dopunama Uredbe o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (bosanski jezik)
   UREDBA o dopunama Uredbe o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 106/14 /29.12.2014./
  49. UREDBA o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 107/14 /31.12.2014./
  50. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija (hrvatski jezik)
  51. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka (hrvatski jezik)