Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2013. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2013. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 2/13 /9.1.2013./

  1. UREDBA o osnivanju Federalnog vijeća za poljoprivredu i ruralna područja (bosanski jezik)
   UREDBA o osnivanju Federalnog vijeća za poljoprivredu i ruralna područja (hrvatski jezik)
  2. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 5/13 /18.1.2013./
  3. UREDBA o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 6/13 /23.1.2013./
  4. UREDBA o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode (bosanski jezik)
   UREDBA o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 9/13 /1.2.2013./
  5. UREDBA o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima, načinu korištenja i nabavi službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/13 /6.2.2013./
  6. UREDBA o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
   UREDBA o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/13 /13.3.2013./
  7. UREDBA o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 35/13 /8.5.2013./
  8. UREDBA o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
   UREDBA o uvjetima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  40/13/24.5.2013./
  9. UREDBA o Generalnom sekretarijatu Bosne i Hercegovine(bosanski jezik)
   UREDBA o Generalnom tajništvu Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  41/13/29.5.2013./
  10. UREDBA o transparentnosti finansijskih odnose jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima (bosanski jezik)
   UREDBA o transparentnosti financijskih odnose jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim poduzećima (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  45/13/12.6.2013./
  11. UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korišćenje autoceste A1 (hrvatski jezik)
  12. UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
   “Službene novine Federacije BiH”, broj 49/13/26.6.2013./
  13. UREDBA o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 56/13 /19.7.2013./
  14. UREDBA o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
   UREDBA o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
   “Službene novine Federacije BiH”, broj 60/13/2.8.2013./
  15. UREDBA o registru državnih službenika
   «Službene novine Federacije BiH», broj 67/13 /30.8.2013./
  16. UREDBA o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija
   «Službene novine Federacije BiH», broj 70/13 /11.9.2013./
  17. UREDBA o izmjenama Uredbe o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom
   povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata (bosanski jezik)

   UREDBA o izmjenama Uredbe o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
  18. UREDBA o izmjeni Uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i
   visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode (bosanski jezik)

   UREDBA o izmjeni Uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i
   visini naknade zbog neutemeljenog pritvora, odnosno neutemeljenog lišenja slobode (hrvatski jezik)
  19. UREDBA o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala (bosanski jezik)
   UREDBA  o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 74/13 /25.9.2013./
  20. UREDBA o dopuni Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)
  21. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz
   Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima (bosanski jezik)

   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udrugama iz Federacije
   Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima (hrvatski jezik)

   «Službene novine Federacije BiH», broj 80/13 /16.10.2013./
  22. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
   (bosanski jezik)

   UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  23. UREDBA o dopuni Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovodilaca organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 89/13 /13.11.2013./
  24. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. UREDBA o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
   UREDBA o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 99/13 /13.12.2013./
  26. UREDBA o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  27. UREDBA o osnivanju Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja invaliditeta (bosanski jezik)
   UREDBA o osnivanju Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja invaliditeta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 /18.12.2013./
  28. UREDBA o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 104/13 /30.12.2013./
  29. UREDBA o načinu i procedurama prijavljivanja državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu i procedurama prijavljivanja državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)