Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2004. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2004. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH» , broj 6/04 /30.01.2004./

 1. UREDBA o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti
  poslovanja pravnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2003. godinu
  (hrvatski jezik)

  UREDBA o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti
  poslovanja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2003. godinu
  (bosanski jezik)
 2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o provođenju Zakona o carinskoj
  politici Bosne i Hercegovine
 3. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o privremenom ustupanju tražbina Zavoda
  zdravstvenog osiguranja od Federalnog zavoda PIO/MIO pravnim osobama
  temeljem obračunatih a neuplaćenih doprinosa (hrvatski jezik)

  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o privremenom ustupanju potraživanja
  Zavoda zdravstvenog osiguranja od Federalnog zavoda PIO/MIO pravnim licima
  po osnovu obračunatih a neuplaćenih doprinosa (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/04 /13.02.2004./
 4. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o načinu raspolaganja spornom imovinom
  kada dva ili više preduzeća u svojim početnim bilansima iskazuju ista prava, iste
  stvari, iste obaveze i isti kapital i o načinu i postupku revizije tih preduzeća
  (bosanski jezik)

  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o načinu raspolaganja spornom imovinom
  kada dva ili više poduzeća u svojim početnim bilancima iskazuju ista prava, iste
  stvari, iste obaveze i isti kapital i o načinu i postupku revizije tih poduzeća
  (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 10/04 /20.02.2004./
 5. UREDBA o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uvjetima i
  normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za osobe sa umanjenim
  tjelesnim sposobnostima

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 11/04 /27.02.2004./
 6. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku nabave robe,
  vršenju usluga i ustupanju radova

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 14/04 /13.03.2004./
 7. UREDBA o regulisanju prometa određenih naftnih derivata bos
  UREDBU o regulisanju prometa određenih naftnih derivata hrv
 8. «Službene novine Federacije BiH» , broj 18/04 /03.04.2004./
  UREDBA o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu
  vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  UREDBA o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju
  vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 23/04 /03.05.2004./
 9. UREDBA o visini i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć u civilnoj zaštiti (bosanski jezik)
  UREDBA o visini i postupku ostvarivanja prava na jednokratnunovčanu pomoć u civilnoj zaštiti (hrvatski jezik)
 10. UREDBA o osnovama i mjerilima za utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spašavanju i obučavanju za civilnu zaštitu (bosanski jezik)
  UREDBA o osnovama i mjerilima za utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti građana za učešće u zaštiti i spašavanju i obučavanju za civilnu zaštitu (hrvatski jezik)
 11. UREDBA o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite (hrvatski jezik)
 12. UREDBA o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (hrvatski jezik)
 13. UREDBA o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik) UREDBA o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 26/04 /19.05.2004./
 14. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Regionalnih centara za pomoć i koordinaciju povratka raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica na području i sa područja Republike Srpske
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 27/04 /22.05.2004./
 15. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o povoljnijim uvjetima za
  sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 34/04 /26.06.2004./
 16. UREDBA o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
  UREDBA o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
 17. UREDBA o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova (bosanski jezik)
  UREDBA o postupku nabave robe, vršenju usluga i ustupanju radova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 35/04 /03.07.2004./
 18. UREDBA o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
  UREDBA o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
 19. UREDBA o dopuni Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama
 20. UREDBA o dopuni Uredbe o boravišnoj taksi
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/04 (24.7.2004.)
 21. UREDBA o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  UREDBA o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 43/04 (14.08.2004.)
 22. UREDBA o plaćama i dodacima na plaću pripadnika policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 47/04 (11.09.2004.)
 23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o povoljnijim uvjetima
  za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federaqcije BiH» , broj 51/04 /02.10.2004./
 24. UREDBA o Uredu za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 56/04 /23.10.2004./
 25. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 63/04 /12.11.2004./
 26. UREDBA o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  UREDBA o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 66/04 /27.11.2004./
 27. UREDBA o radu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i organa uprave pri isljeđenju izvanrednih događaja (hrvatski jezik)
  UREDBA o radu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i organa uprave pri isljeđenju vanrednih događaja (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 72/04 /18.12.2004./
 28. UREDBA o pravilima disciplinskoga postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  UREDBA o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 29. UREDBA kojom se određuju specifični slučajevi nespojivosti funkcije savjetnika s drugim funkcijama (hrvatski jezik)
  UREDBA kojom se određuju specifični slučajevi nespojivosti funkcije savjetnika s drugim funkcijama (bosanski jezik)
 30. UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)
  UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 75/04 /27.12.2004./
 31. UREDBA o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik) *pdf format, 167 KB
  UREDBA o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik) *pdf format, 362 KB
 32. UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
  UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja(bosanski jezik)