Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2002. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2002. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/02
 ( 21.01.2002.)
1. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog
     upravnog ispita službenika organa uprave i službi za upravu (hrvatski jezik)

    UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog
     upravnog ispita službenika organa uprave i službi za upravu (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 3/02 ( 25.01.2002.)
2. UREDBA o planovima odbrane od poplava (bosanski jezik)
    UREDBA o planovima odbrane od poplava (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 13/02 ( 07.04.2002.)
3. UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Federacije
    Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)

    UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije
    Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 14/02 ( 18.04.2002.)
4. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i
    Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)

    UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Federacije Bosne i
    Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 15 ( 27.04.2002.)
5. UREDBA o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica
    (bosanski jezik)

    UREDBA o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih
    osoba (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 17/02 (09.05.2002.)
6. UREDBA o načinu utvrđivanja i realizacije javnog duga Federacije Bosne i
    Hercegovine nastalog za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

    UREDBA o načinu utvrđivanja i realiziranja javnog duga Federacije Bosne i
    Hercegovine nastalog za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 28/02 (03.07.2002.)
7. UREDBA o privremenom ustupanju tražbina Zavoda zdravstvenog osiguranja od
    Federalnog zavoda PIO/MIO pravnim osobama temeljem obračunatih a neuplaćenih
    doprinosa (hrvatski jezik)

    UREDBA o privremenom ustupanju potraživanja Zavoda zdravstvenog osiguranja od
    Federalnog zavoda PIO/MIO pravnim licima po osnovu obračunatih a neuplaćenih
    doprinosa (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 30/02 (05.07.2002.)
8. UREDBA o uvjetima i postupku za naknadu stranom ulagaču u slučaju izvlaštenja
    (hrvatski jezik)

    UREDBA o uslovima i postupku za naknadu stranom ulagaču u slučaju eksproprijacije
    (bosanski jezik)

9. UREDBA o dopuni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
    UREDBA o dopuni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
" Službene novine Federacije BiH", broj 31/02 (12.07.2002.)
10. UREDBA o naknadi troškova smještaja i ukopa ekshumiranih osoba
11. UREDBA o naknadi troškova ekshumacija u sudskom postupku
"Službene novine Federacije BiH", broj 32/02 (16.07.2002.)
12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrdjivanja i realiziranja javnog duga
      FBiH za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

      UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrdjivanja i realiziranja javnog duga
      FBiH za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 36/02 (01.08.2002.)
13. UREDBA o uvjetima zaduživanja i izdavanja garancija Federacije, županija, gradova,
      općina i institucija javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      UREDBA o uslovima zaduživanja i izdavanja garancija Federacije, kantona, gradova,
      općina i institucija javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 40/02 (21.08.2002.)
14. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama
     (hrvatski jezik)

      UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama
      bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 42/02 (03.09.2002.)
15. UREDBA o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organiziranjem rada stanica
      za tehnički pregled vozila (hrvatski jezik)

     UREDBA o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica
      za tehnički pregled vozila (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/02 ( 25.09.2002.)
16. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Federalnog centra za uklanjanje
       mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava (hrvatski jezik)

       UREDBA o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Federalnog centra za uklanjanje
       mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/02 (07.10.2002.)
17. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i
       ustupanju radova (bosanski jezik)

       UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku nabave robe, uslugama i
       ustupanju radova (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02 (28.10.2002.)
18. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o privremenom ustupanju tražbina
       Zavoda zdravstvenog osiguranja od federalnog zavoda PIO/MIO pravnim osobama
       po osnovu obračunatih a neuplaćenih doprinosa (hrvatski jezik)

       UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o privremenom ustupanju potraživanja
       Zavoda zdravstvenog osiguranja od federalnog zavoda PIO/MIO pravnim licima
       po osnovu obračunatih a neuplaćenih doprinosa (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/02” (06.11.2002.)
19. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o formiranju Jedinice za privatizaciju banaka (bosanski jezik)
       UREDBA o prestanku važenja Uredbe o formiranju Jedinice za privatizaciju banaka (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/02 ( 28.11.2002.)
20. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Odjeljenja za pitanja boraca i
       invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Odjeljenja za pitanja branitelja i invalida
       domovinskog rata Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       UREDBA o prestanku važenja Uredbe o osnutku Odjeljenja za pitanja boraca i
       invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Odjeljenja za pitanja branitelja i invalida
       domovinskog rata Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/02 (28.12.2002.)
21. UREDBA o činovima i oznakama činova u Federalnom ministarstvu unutrašnjih
      poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova

22. UREDBA o Uredu za pritužbe javnosti
23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku nabavke robe , uslugama i
      ustupanju radova (bosanski jezik)

      UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku nabavke robe , uslugama i
      ustupanju radova (hrvatski jezik)

Službene novine Federacije BiH”, broj 68/02 (30.12.2002.) “
24. UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i
      Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)

      UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti i obaveza organa Federacije Bosne i
      Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)