Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2022. godini

«Službene novine Federacije BiH», broj 79/22 /5.10.2022./

1. ODLUKA kojom se donose Amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, broj 06/22