Хронолошки регистар прописа Високог представника за БиХ објављених у "Службеним новинама ФБиХ" у 2022. години

«Службене новине Федерације БиХ», број 79/22 /5.10.2022./

1. ОДЛУКА којом се доносе Амандмани на Устав Федерације Босне и Херцеговине, број 06/22