FMRSP: Nastavljene aktivnostima na izradi Akcionog plana deinstitucionalizacije u Federaciji BiH

  • 29.03.2024.
  • FMRSP: Nastavljene aktivnostima na izradi Akcionog plana deinstitucionalizacije u Federaciji BiH

    Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je radna grupa za deinstitucionalizaciju u Federaciji BiH održala sastanak na kojem su predstavnici podgrupa za djecu, osobe s invaliditetom i starije osobe, analizirali mjere rane intervencije, prevenciju institucionalizacije i hraniteljstvo kao prevenciju institucionalizaciji. Dodaju da predstavnici ove tri podgrupe usklađuju predložene aktivnosti radne grupe, kako bi se osigurao kvalitetan rad svih uključenih i integritet ovog Akcionog plana, saopćeno je iz Ministarstva.

    - Akcioni plan deinstitucionalizacije temelji se na Strategiji razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u FBiH koja naglašava prevenciju institucionalizacije marginaliziranih skupina, povećanje inkluzije i participacije u zajednici, te unaprjeđenje kvaliteta života osoba koje su već institucionalizirane u ustanovama socijalnog zbrinjavanja. Uporedo s izradom ovog Akcionog plana Federalno ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om radi na pripremi Plana transformacije Ustanove Pazarić, nastojeći sinhronizivanim aktivnostima u što većoj mjeri doprinijeti prepoznavanju strateških ciljeva sektorske strategije u praksi i svakodnevnom životu. U okviru pronalaženja najboljih modela prevencije institucionalizacije djece i osoba sa invaliditetom, te starih, naglašava se važnost jačanja kapaciteta lokalnih zajednica za prihvaćanje i podršku inkluziji, što je prepoznato i u budžetu Ministarstva za 2024. godinu, gdje je za ovu svrhu predviđeno milion KM - navodi se u saopćenju.

    Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike nastoji donijeti najbolje moguće strateške dokumente i planove, a Akcioni plan deinstitucionalizacije Ministarstvo radi u saradnji sa USAID/INSPIRE programom zaštite ljudskih prava u BiH, saopćeno je iz Ministarstva.