Finansijska policija FBiH: Pojačan inspekcijski nadzor na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

 • 19.09.2022.
 • Finansijska policija Federacije BiH saopćila je da je u periodu od 16. do 18.9.2022. godine, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, izvršila pojačan inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti.

   

  Ova nadležnosti propisana je odredbama Zakona o Finansijskoj policiji i Zakona o deviznom poslovanju, te Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem , a u skladu sa odobrenim Planom rada za septembar 2022. godine.

   

  U okviru navedene aktivnosti, ovlaštena službena lica/inspektori Finansijske policije FBiH izvršili su ukupno petnaest inspekcijskih kontrola kod privrednih društava na području Jablanice, Mostara i Neuma.

   

  Inspekcijskim kontrolama utvrđena su kršenja odredbi Zakona o deviznom poslovanju i Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, zbog čega će nadležnim sudovima biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka protiv pravnih lica i odgovornih lica.

   

  Iz Finansijske policije Federacije BiH ističu da će i u narednom periodu nastaviti sa vršenjem pojačanog inspekcijskog nadzora, shodno svojim zakonskim ovlaštenjima, te pozivaju sva pravna i fizička lica da svoje poslovanje usklade s pozitivnim zakonskim propisima.