Federalno ministarstvo u saradnji s Westminster fondacijom predstavlja Strategiju zapošljavanja u FBiH poslodavcima i komisijama Parlamenta FBiH

 • 13.09.2023.
 • Federalno ministarstvo u saradnji s Westminster fondacijom predstavlja Strategiju zapošljavanja u FBiH poslodavcima i komisijama Parlamenta FBiH

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je, u saradnji s Westminster fondacijom, organizovalo sastanke sa zainteresovanim stranama u oblasti zapošljavanja, poslodavcima i parlamentarcima, a povodom skorog upućivanja u proceduru donošenja Strategije u oblasti zapošljavanja u FBiH.

  Iz Ministarstva navode da je Strategija revidirana, a ukoliko bude donesena, predstavljat će okvirni dokument iz kojeg će se crpiti akcioni planovi za razvoj u obasti zapošljavanja, posredovanja u zapošljavanju, te reformi paradigme zapošljavanja u Federaciji BiH.

  - Strategija prepoznaje promjene tržišta rada i podloga je za prepoznavanje problema izazova sa kojima se susrećemo i sa kojima ćemo se susretati u narednim godinama u oblasti zapošljavanja. Živimo izazovno vrijeme koje traži sinergiju obrazovanja i tržišta rada, programe kontinuiranih prekvalifikacija i analize potreba tržišta rada za vrijeme koje dolazi. Kroz ovu Strategiju imamo mogućnost kreiranja akcionih planova za svaku pojedinačnu djelatnost i vjerujem da u poslovnoj zajednici ima interesa da ove izazove zajedno savladavamo - kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

  S tim u vezi, kroz četiri strateška cilja i nekoliko ključnih ishoda, kojima će se težiti sa ciljem promoviranja punog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja, Strategija je podloga za povećanje lične zapošljivosti, unapređenje usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada, te promociju kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, kao i obezbjeđivanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada i osnaživanje upravljanja tržištem rada.

  - Najveći izazov u oblasti zapošljavanja je pronaći model zadržavanja visokokvalifikovane radne snage čiji odlazak BiH, prema istraživanju Westminster fondacije iz 2022. godine, košta 650 do 800 miliona maraka. Zaustaviti odlazak mladih ljudi iz BiH je izazov kojem se mora odgovoriti kvalitetnim politikama zapošljavanja – navodi se u saopćenju Ministarstva.

  Predviđeno praćenje Strategije zapošljavanja obuhvatit će redovno sagledavanje ulaznih elemenata, izlaznih rezultata i ishoda intervencija u sferi politike zapošljavanja.