Dogovor o izmjenama i dopunama Uredbe o povoljnijim uvjetima penzioniranja pripadnika bivše vojske FBiH

  • 19.08.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić dogovorili su sa predstavnicima boračkih udruženja ( dobitnika najviših ratnih priznanja i demobilisanih boraca ), čiji su članovi, kao pripadnici bivše Vojske FBiH, zainteresirani za korištenje povoljnijih uvjeta penzioniranja da Vlada na narednoj sjednici još jednom razmotri potrebu izmjena i dopuna Uredbe koja reguliše ova pitanja, u skladu sa zahtjevima boračkih udruženja. Time je razriješeno pitanje koje je bilo povod za najavu protesta boračkih udruženja.

    Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić dogovorili su sa predstavnicima boračkih udruženja ( dobitnika najviših ratnih priznanja i demobilisanih boraca ), čiji su članovi, kao pripadnici bivše Vojske FBiH, zainteresirani za korištenje povoljnijih uvjeta penzioniranja da Vlada na narednoj sjednici još jednom razmotri potrebu izmjena i dopuna Uredbe koja reguliše ova pitanja, u skladu sa zahtjevima boračkih udruženja. Time je razriješeno pitanje koje je bilo povod za najavu protesta boračkih udruženja.

    Riječ je o Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, čije izmjene i dopune priprema Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, na osnovu analize i procjene, rađene zajedno sa Ministarstvom odbrane BiH, o tačnom broju korisnika i potrebnoj visini sredstava za njihovo penzionisanje. Radi se o 1750 pripadnika bivše Vojske FBiH za čije bi ostvarivanje prava na penzioniranje pod povolojnijim uvjetima trebalo osigurati 12,5 miliona KM godišnje.

    Na sastanku je postignut dogovor da Vlada Federacije BiH, na osnovu raspoloživih podataka, mišljenja Federalnog ministarstva finansija i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima evropske unije, na sjednici zakazanoj za 22.august ove godine, ocijeni potrebu i donese novu uredbu, umjesto da se ta pitanja zakonski regulišu kako je ranije bilo planirano.