Dnevni red 9. sjednice Vlade FBiH

 • 16.05.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 8.  sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Izvještaj Radne grupe za prijedlog izrade obilježja;
  3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi FBiH;
  4. Nacrt zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje;
  5. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje odredaba Zakona o koncesijama;
  6. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o dijelu državnog kapitala u privrednom društvu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo koji se izuzima od privatizacije;
  7. Prijedlog Sporazuma o zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo – davanje saglasnosti;
  8. Prijedlog odluke o prodaji državnog kapitala u privrednom društvu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo putem berze;
  9. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje objekta «Kamena zgrada» u okviru kompleksa objekata «Suhodol» Ministarstvu sigurnosti – Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine;
  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2007. godini;
  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa;
  12. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2006. godinu;
  13. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007. godinu;
  14. Prijedlog akcionog plana za suzbijanje rada na crno;
  15. Izvještaj o radu članova Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini;
  16. Prijedlog zaključka o načinu prijema novih državnih službenika i namještenika u federalnim ministarstvima i drugim tijelima državne službe;
  17. Mišljenje na Izvještaj o poslovanju za 2006. godinu Lutrije Bosne i Hercegovine;
  18. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog odbora Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP);
  19. Informacija o skidanju sredstava sa podračuna za servisiranje ino duga Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi ino  duga JP “Toplane” d.o.o. Sarajevo;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta utvrđenog Budžetom FBiH za 2007. godinu;
  21. Prijedlog o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji “Transfer za razvoj turizma i okoliša u FBiH”.