Dnevni red 55. sjednice Vlade FBiH

 • 14.05.2008.
 • 55. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održana 14.5.2008. u Mostaru.

  Dnevni red:
   
  1.Verifikacija Zapisnika 54. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2.Nacrt zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine;
  3.Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu utvrđivanju i realiziranja unutarnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti;
  4.Prijedlog uredbe o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanove iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;
  5.Očitovanje na Analizu o provođenju Odluke o izmjenama i dopunama Ustava Federacije BiH koju je donio Visoki predstavnik Volfgang Petrič 19.04.2002. godine sa Prijedlogom zaključaka;
  6.Nacrt Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine zastupane od strane Ministarstva finansija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Beč za Projekat modernizacije Univerziteta u Zenici;
  7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Beč za Projekat modernizacije Univerziteta u Zenici;
  8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za Projekat modernizacije Univerziteta u Zenici;
  9.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
  10.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Transfer za organizacije civilnih invalida“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  11.Prijedlog odluke o utrošku sredstava transfera „Ekonomsko-socijalno vijeće“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  12.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Transfer za odvikavanje od ovisnosti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za knjiženje opreme nabavljene za potrebe implementacije „Programa poticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi“;
  14.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije Bosne i Hercegovine;
  15.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za pružanje finansijskih, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar obavljati za potrebe korisnika;
  16.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ po Dodatnom kreditu 3672-1 BOS, za I i II kvartal 2008. godine;
  17.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ prema Sporazumu o Razvojnom Kreditu broj: 3627 BOS, za I i II kvartal 2008. godine;
  18.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo o imenovanju direktora Uprave d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo;
  19.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Provedba zakona zaštite nasilja nad članovima obitelji“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  20.Nacrt Aneksa 4. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar;
  21.Uvođenje fiskalnih kasa;
  22.Komunikacijska mreža Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
  23.Mišljenje Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta na Plan aktivnosti iz Evropskog partnerstva u Sektoru MSP – a;
  24.Prijedlog mišljenja na Memorandum o razumijevanju između Vlade Islamske Republike Iran i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji iz oblasti turizma;
  25.Informacija o statusu Hotela „MARŠAL“ Bjelašnica sa prijedlogom zaključaka;
  26.Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja;
  27.Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje;
  28.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku – davanje saglasnosti;
  29.Sporazum o organizovanju Crans Montana Foruma u Bosni i Hercegovine – davanje saglasnosti.