Dnevni red 332. sjednice Vlade FBiH

 • 22.09.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 331. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.9.2022. godine
  2. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena
  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
  - Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan) za Projekat Koridor Vc2 u Federaciji Bosne i Hercegovine dio 3 - poddionica tunel Ivan
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privremenu obustavu-suspenziju naplate cestarine na autocesti na dionici od Vlakova do Bradine
  7 Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  8. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za formiranje popisnog biroa za pripreme i provođenje popisa poljoprivrede
  10. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: UpI-07-27-216/20-35 od 17.05.2022. godine
  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: UpI-07-27-216/20-53 od 17.05.2022. godine
  c) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: UpI-07-27-216/20-37 od 17.05.2022. godine
  d) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: UpI-07-27-216/20-34 od 17.05.2022. godine
  e) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: UpI-07-27-216/20-36 od 17.05.2022. godine
  f) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, broj: UpI-07-27-216/20-54 od 17.05.2022. godine
  11. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju Bosne i Hercegovine (AF-dodatno finansiranje) za period 01.04.2022. - 30.06.2022. (II kvartal 2022. godine), sa Prijedlogom zaključka
  12. Drugi izvještaj o radu Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranje zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja za period od 21.7.2022. godine do 20.9.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka
  13. Informacija o statusu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  14. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu u cilju finansijske podrške, sa Prijedlogom zaključka
  15. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat javni prijevoz Sarajevo e-mobility sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility
  16. Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekat Otpornost i konkurentnost u poljoprivredi sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za finansiranje projekta otpornost i konkurentnost u poljoprivredi
  17. Informacija o grantu Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan) za projekat Koridor Vc-2 u Federaciji Bosne i Hercegovine Dio 3 – poddionica Poprikuše - Nemila sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan) za projekt Koridor Vc-2 u Federaciji Bosne i Hercegovine Dio 3 - poddionica Poprikuše - Nemila
  18. Informacija o grantu Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju namijenjenog za finansiranje Regionalnog projekta čvrstog otpada u Živinicama sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) namijenjenog za finansiranje Regionalnog projekta čvrstog otpada u Živinicama
  19. Informacija o implementaciji aktivnosti na realizaciji Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine za period juni 2021 - august 2022., sa Prijedlogom zaključka
  20. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH broj: 07-04-373/22 od 13.09.2022. godine (povrat vlasništva nad vozilom), sa Prijedlogom zaključka
  21. Informacija o provođenju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 976/2022 od 23.06.2022. godine i statusu Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, sa Prijedlogom zaključka
  22. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za august 2022. godine i period 01.01. - 31.08.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka
  23. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera sigurnosti energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru Projekta "Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovine"
  24. Informacija Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine o ažuriranju Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu 2020.-2024. godina od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 
  25. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška drugog dijela sredstava "Kapitalni transferi Javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija