326. sjednica Vlade FBiH

 • 28.07.2022.
 • 326. sjednica Vlade FBiH

  Subvencioniranje troškova električne energije za 70.000 korisnika

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na današnjoj sjednici u Sarajevu izmijenila i dopunila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

  Danas donesenom Odlukom je određeno da se dodjela subvencija za potrošenu električnu energiju sa 30.6.2022. produžava do 30.6.2023. godine.

  Također je propisano da će u periodu od pet mjeseci, to jest od 1.7.2022. do 30.11.2022. godine za korisnike na računu biti posebno izražen iznos subvencije, koji maksimalno može iznositi 25,50 KM po računu za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno 27 KM za JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, a u zavisnosti od potrošene električne energije u obračunskom periodu. Do sada je subvencioniranje, koje Vlada FBiH provodi od 2011. godine, podrazumijevalo iznos subvencije od 5,50 KM kod EPBiH, odnosno 7 KM za EP HZHB, a prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada, te je do polovine prošle godine za ove namjene izdvojeno 27 miliona KM.

  Današnjom odlukom omogućena je pomoć potrošačima električne energije u ublažavanju posljedica nastalih usljed rasta indeksa potrošačkih cijena u tekućoj godini. Ovo je nastavak mjera pomoći Vlade FBiH građanima na ublažavanju posljedica inflacije, a u konkretnom slučaju riječ je o subvencioniranju računa za električnu energiju, odnosno o pomoći za penzionere s najnižom penzijom i korisnike stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

  Podsjećamo da je resorni federalni ministar pojasnio da će se sa 100 KM na pet mjeseci subvencionirati računi za struju građanima u stanju socijalne potrebe. Ovo u praksi znači da će u razdoblju od pet mjeseci, počevši od 1. jula pa do 30. novembra ove godine, za korisnike subvencija na računu biti posebno iskazan iznos subvencije, koji maksimalno može iznositi 25,50 KM po računima EPBiH, odnosno 27 KM za EP HZHB, a u ovisnosti od utrošene električne energije.

  Pomoć za socijalno ugrožene porodice u FBiH iz robnih rezervi

  Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalne direkcije robnih rezervi (FDRR) o pomoći stanovništvu usljed rasta potrošačkih cijena u FBiH.

  Ova obaveza FDRR-a proizilazi iz Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, koji je Vlada FBiH donijela na sjednici održanoj 7.7.2022. godine. Obaveza se odnosi na intervenciju iz robnih rezervi paketima hrane osnovnih životnih namirnica prema socijalno ugroženiim stanovnicima FBiH, a na osnovu pribavljenih i objedinjenih podataka o broju korisnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  Kako je obrazložio direktor Federalne direkcije robnih rezervi Tončo Bavrka riječ je o pomoći osobama koje imaju stalnu novčanu pomoć i drugim socijalno ugroženim kategorijama na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Direkcija je jučer dobila spiskove od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prema kojima se radi o oko 17.000 korisnika.

  Federalna direkcija robnih rezervi danas je upoznala Vladu FBiH o načinu podjele paketa hrane ovim kategorijama ljudi, a plan je da to Federalna direkcija radi u dva navrata s robama koje se nalaze u federalnim robnim zalihama.

  Podsjetimo, prema donesenoj uredbi Vlade pomoć ostvaruju primaoci stalne novčane pomoći, koji su ovo pravo ostvarili za mjesec juni, zatim lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci. Podrška koju ostvaruju ova lica i porodice sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica. Podrška će biti uručena u roku od 60 dana od donošenja odluke.

  Transferi braniteljskim populacijama povećani za 4,1 milion KM

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela četiri odluke o izmjenama transfera koji su ovogodišnjim Budžetom FBiH namijenjeni pripadnicima braniteljskih populacija.

  Tako je transfer za pomoć u liječenju boraca - branitelja dvostruko povećan te, umjesto dosadašnjih 1.500.000 KM, sada iznosi 3.000.000 KM.

  Za isti iznos od 1.500.000 KM povećan je i transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, te je iznosi 2.300.000 KM.

  Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja povećan je sa 100.000 KM na 1,1 milion KM. Dodatnih 1.000.000 KM namijenjen je za sufinansiranje izgradnje, obnove, sanacije, revitalizacije i iluminacije slijedećih spomen obilježja, od čega za  Partizansko spomen-groblje u Mostaru 200.000 KM, za Memorijalni centaa Groblje Mira Bile  300.000 KM, Muzej 505. viteške brigade 400.000 KM, te za Spomen obilježje „Ljiljan“  100.000 KM.

  Sa dosadašnjih 360.000 KM na 460.000 KM povećan je povećan je i transfer za udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata. Dodatnih 100.000 KM koji su sredstva koja će biti korištena za tradicionalno održavanje Sportskih igara Saveza RVI Federacije BiH (60.000 KM) i Sportskih igra HVIDR-e HVO HB (40.000 KM).

  Na današnjoj sjednici je donesena i Odluka kojom je utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2022. godine (III kvartal) u okviru Transfera za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  Za dva projekta cestogradnje ukupno 10.000.000 KM

  Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta u iznosu od 10.000.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

  Vlada FBiH je utvrdila projekte koji će biti finansirati putem ovoga programa.

  Prvi je izgradnja brze ceste Prača - Goražde u iznosu od 8.500.000 KM, a  implementatori su JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sredstava su namijenjena za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju.

  Drugi projekt je izgradnja i rekonstrukcija Prve transverzale u Sarajevu, dionica Il (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj - A1) u iznosu od 1.500.000 KM.  Implementator ovih sredstava je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a namijenjeni su za građevinske radove.

  Implementatori oba projekta obavezni su o njihovoj realizaciji kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, koje će, također kvartalno, izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

  Za tri aerodroma ukupno 6.000.000 KM

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH donijela je tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu za unapređenje avioprometa Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 6.000.000 KM.

  Tako je Međunarodnom aerodromu Tuzla odobren iznos od 2.000.000 KM. Ova sredstva će biti utrošena za proširenje parkinga za putnička vozila na ovom aerodromu, sa pristupnom prometnicom, ulazno-izlaznim rampama i novim sistemom naplate,  te dogradnju i nadogradnja izlaznog gatea sa opremanjem izgrađenog prostora.

  Za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila je iznos od 2.000.000 KM odobren i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

  Također, 2.000.000  KM odobreno je i JP Aerodrom Mostar. Sredstva su namijenjena instalaciji sistema svjetlosnih pokazivača nagiba prilaza, nabavci i ugradnji UPS-a i omogućavanju besprekidnog napajanja sistema rasvjete manevarskih površina, nadogradnji i sanaciji perimetarske ograde, sanaciji horizontalne signalizacije na manevarskim površinama, nabavci novog softwara za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage, izradi projektne dokumentacije, nabavci novog rendgena, rekonstrukciji spasilačkog vatrogasnog objekta, nabavci samohodnih stepenica za ukrcaj i iskrcaj putnika, te uređenje terminalne zgrade.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor nad utroškom ovih sredstava i da sa aerodromima potpiše ugovor o načinu prenosa sredstava, provedbi postupka javne nabavke i kvartalnom izvještavanju o utrošenim sredstvima.

  Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.2.2023. godine, aerodromi su dužni sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Federalnom ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o njegovom usvajanju.

  Saglasnost za korištenje zemljišnih čestica označenih kao javno dobro za potrebe izgradnje autoceste

  Federalna vlada je, za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Donja Gračanica - Nemila, poddionica Vranduk - Ponirak, dala saglasnost za korištenje još dvije zemljišne čestice označene kao javno dobro. Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen i ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

  Saglasnost za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ove dvije nekretnine daje se JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Donja Gračanica - Nemila, poddionica Vranduk - Ponirak. Davanjem na korištenje zemljišnih čestica uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar.

  Kako je obrazloženo, u toku gradnje poddionice Vranduk - Ponirak došlo je do proširenja trase, zbog čega su izrađeni elaborati potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje autoceste. Također, pojavila se i potreba za odlaganjem materijala iz iskopa (deponija).

  Data saglasnost na istraživački projekt s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka u Sarajevu

  Vlada Federacije BiH je prihvatila informaciju i dala saglasnost na predloženi sporazum Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) o saradnji sa slovenačkim Univerzitetom u Novoj Gorici (UNG) s ciljem provođenja dvogodišnjeg istraživačkog projekta „Sarajevski aerosol eksperiment: sastav, izvori i zdravstveni efekti atmosferskog aerosola“ (SAAERO, EU H2020 MSCA IF).

  U informaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda je, između ostalog, navedeno da je ranijim zaključkom Vlada FBiH prihvatila provođenje aktivnosti ovog zavoda u okviru razvojnih projekata, te podržala njegovo učešće u međunarodnim projektima radi unapređenja hidrometeorološke službe. Tako se Zavod pridružio projektima istraživanja putem saradnje sa Univerzitetom u Sloveniji. Također je istaknuto da je Sarajevo tipičan primjer grada s lošom kvalitetom zraka u urbanim centrima zemalja zapadnog Balkana, te da državama na ovom području nedostaju najsavremenija naučna istraživanja.

  Kako je navedeno, saradnja sa Univerzitetom u Novoj Gorici biće fokusirana na aktivnosti i istraživanja u okviru terenskih mjerenja atmosferskih aerosola u sjedištu FHMZ na lokalitetu Bjelave u Sarajevu, a u okviru dosadašnjeg projekta "Zimska terenska kampanja Kantona Sarajevo 2018 (SAFICA)", te kroz nastavak saradnje u okviru nove terenske kampanje SAAERO.

  Projekat SAAERO predlaže tri pristupa za prevazilaženje poteškoća s raspodjelom izvora i za dodatno povezivanje PM2,5 sastava sa štetnim efektima na zdravlje, a to su duže prikupljanje uzoraka filtera PM2,5 (7 mjeseci), intenzivnu kampanju u trajanju od dvije do četiri sedmice s online mjerenjima sastava aerosola visoke vremenske rezolucije na mobilnoj laboratoriji Instituta Paul Scherrer, te uključivanje vrsta organskih markera specifičnih za izvor i oksidativnog potencijala u naknadne laboratorijske analize PM2,5 filter uzoraka.

  Riječ je o nastavku projekta SAFIC-a za koji će slovenački Univerzitet osigurati sredstva Evropske komisije u iznosu od 150.000 eura.

  Projekat SAFICA je realizovan od decembra 2017. do marta 2018. godine i podrazumijevao je mjerenje koncentracije crnog ugljika i aerosola, kao i prikupljanje dnevnih filterskih uzoraka čestica PM10 na četiri lokacije u Kantonu Sarajevo. Cilj je bio da se kroz kombinaciju podataka prikupljenih na terenu i kroz laboratorijska mjerenja dobiju ključne, do sada nedostupne informacije o izvorima emisije i transformacijama aerosola u zraku. Glavni nalazi SAFICA-e pokazuju jake i raznolike izvore sagorijevanja i vjerovatno veliku opasnost po javno zdravlje stanovnika.

  Vlada FBiH je ovlastila direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda za potpisivanje Sporazuma o saradnji.

  Pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa

  Vlada Federacije BiH je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za lipanj 2022. godine i za prvih šest ovogodišnjih mjeseci.

  U lipnju ove godine je ukupna razina mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH iznosila 819,6 milijuna KM, što je 12,7 posto više u usporedbi sa istim prošlogodišnjim mjesecom. U prvih šest mjeseci 2022. su ukupni prihodi po ovoj osnovi iznosili 4.594,4 milijuna KM i 20,1 posto su veći u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

  Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u Federaciji BiH je u lipnju 2022. godine ostvaren u ukupnom iznosu od 335,7 milijuna KM, što je za 13 posto više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

  Tako je u lipnju 2022. godine Proračunu FBiH raspoređeno 121,5 milijuna KM, što je u odnosu na isti mjesec 2021. godine više za 13,9 milijuna KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 171,9 milijuna KM i veći je za 19,7 milijuna KM. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su 28,2 milijuna KM, što je za 3,2 milijuna KM više u odnosu na lipanj prethodne godine.

  Na razini šestomjesečnog kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od neizravnih poreza iznosili su nešto više od 1.722 milijuna KM i veći su za 26,1 posto u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

  Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa je u lipnju 2022. godine iznosila 370,4 milijuna KM, što je povećanje od 34,1 milijuna u usporedbi s prošlogodišnjim lipnjem.

  Na razini kumulativa ovi prihodi bilježe naplatu od 2.105 milijuna KM, te su za 12,6 posto veći nego u prvoj polovini 2021. godine.

  Prihvaćene inicijative za kreditna zaduženja

  Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za realizaciju izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionice Ovčari do Mostara jug na Koridoru Vc u dijelu koji se odnosi na dionicu Mostar sjever - Mostar jug u iznosu do 220 miliona eura.

  Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar zaduženi su da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o ovom zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojom će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditu bit će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

  Također, na današnjoj sjednci podržana je inicijativa da dodatnim kreditnim zaduženjem kod Saudijskog fonda za razvoj budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta „Modernizacija zdravstvenih ustanova na području Hercegovačko-neretvanskog kantona“ u iznosu do 12.000.000 KM.

  Prihvaćena je informacija o ovom kreditu kao osnova za vođenje pregovora, te zadužena federalna ministarstva finansija i zdravstva da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Saudijskim fondom za razvoj s kojim će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kredinom zaduženju je Hercegovačko-neretvanski kanton.

  Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informacije o pregovorima, kao i tekstove usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, kao i Ugovora između BiH i Saudijskog fonda za razvoj.

  Ovo ministarstvo zaduženo je da današnje zaključke dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjima.

  Odluke, izvještaji i zaključci

  Federalna vlada je, na prijedlog Federalne uprave policije, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije BiH. Na ovaj način su, uz dosadašnjih devet, kao organi uprave koji čine Koordinacioni tim, dodani Federalna uprava za inspekcijske poslove i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

  Vlada FBiH danas je odobrila prenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova na krajnje korisnike i Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nabavljenih iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), a na osnovu Sporazuma za Projekt registracije nekretnina koji je potpisan između Bosne i Hercegovine i IBRD-a. Riječ je o prenesenoj ukupnoj vrijednosti od 2.870.418,95 KM. Prenosom su obuhvaćena nematerijalna stalna sredstva u obliku prava za 74 korisnika u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 1.481.950,19 KM, te materijalna sredstva (namještaj, geodetska oprema, računari i građevinski radovi) za 394 korisnika ukupne vrijednosti 1.388.468,76 KM.

  Također je donijeta Odluka kojom je data saglasnost Federalnom ministarstvu finansija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo.

  Vlada Federacije BiH upoznala se sa informacijom Ureda za evropske integracije o održanom 6. sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, održanom putem video-konferencije, 16. juna/lipnja 2022. godine.

  Danas je usvojen izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo i šesti tromjesečni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH, oba za period od 1.4.2022. do 30.6.2022. godine.

  Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o dešavanjima u postupku imenovanja i razrješenja direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i postupku izmjene i usklađivanja Statuta ovog fonda.

  Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je Vladu FBiH o realizaciji zaključka od 23.6.2022. godine, a u vezi sa izvršenim uvidom u stanje zaliha i kalkulacije cijena proizvođača i trgovaca oblog ogrjevnog drveta i peleta.

  Vlada je utvrdila tekst Izvještaja o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji BiH za 2021. godinu s prijedlogom preporuka, kojeg će dostaviti na prihvaćanje Parlamentu Federacije BiH.

  Kadrovska rješenja

  Vlada FBiH je Skupštini Energoinvest Cometa d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje na ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do najviše tri mjeseca, Almira Salihovića (predsjednik), Nezira Kadića i Asima Pandžića (članovi) Također, prethodne saglasnosti Vlada je dala Nadzornom odboru ovog društva za razrješenje vršioca dužnosti direktora, zbog isteka perioda na koji je imenovan, kao i za imenovanje Emira Hadžimuratovića za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

  Za članicu Komisije za međunarodno humanitarno pravo Bosne i Hercegovine danas je, uime Vlade FBiH, imenovana Anja Galić.

  Za predsjednika Odbora za javni nadzor, na mandatni period od četiri godine, imenovan je Admir Džumhur, a za članove Nedeljka Bilić, Ljerka Marić, Safija Žilić i Mirjana Vegar.

  Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru UNIS Group d.o.o. za  razrješenje direktora ovog privrednog društva, zbog isteka mandata na koji je imenovan. Saglasnost je data i za imenovanje Mirsada Siručića za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

  Vlada je Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Asmira Mujanovića, Maje Hadžihalilović i  Kasima Salkića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

  Vlada je usvojila potrebne akte za raspisivanje javnog konkursa za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.

  Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama Cesta d.d. Mostar i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Vlada je opunomoćila Jadranka Puljića, a za Skupštinu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Ismeta Demirovića.