326. сједницa Владе ФБиХ

 • 28.07.2022.
 • 326. сједницa Владе ФБиХ

  Субвенционирање трошкова електричне енергије за 70.000 корисника

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, на данашњој сједници у Сарајеву измијенила и допунила Одлуку о провођењу мјера за смањење трошкова електричне енергије домаћинствима и стимулацији енергетске ефикасности.

  Данас донесеном Одлуком је одређено да се додјела субвенција за потрошену електричну енергију са 30.6.2022. продужава до 30.6.2023. године.

  Такођер је прописано да ће у периоду од пет мјесеци, то јест од 1.7.2022. до 30.11.2022. године за кориснике на рачуну бити посебно изражен износ субвенције, који максимално може износити 25,50 КМ по рачуну за ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, односно 27 КМ за ЈП Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар, а у зависности од потрошене електричне енергије у обрачунском периоду. До сада је субвенционирање, које Влада ФБиХ проводи од 2011. године, подразумијевало износ субвенције од 5,50 КМ код ЕПБиХ, односно 7 КМ за ЕП ХЗХБ, а просјечан број корисника субвенција по годинама је износио око 70 хиљада, те је до половине прошле године за ове намјене издвојено 27 милиона КМ.

  Данашњом одлуком омогућена је помоћ потрошачима електричне енергије у ублажавању посљедица насталих усљед раста индекса потрошачких цијена у текућој години. Ово је наставак мјера помоћи Владе ФБиХ грађанима на ублажавању посљедица инфлације, а у конкретном случају ријеч је о субвенционирању рачуна за електричну енергију, односно о помоћи за пензионере с најнижом пензијом и кориснике сталне новчане помоћи који имају издата рјешења од надлежних служби/центара за социјални рад у ФБиХ.

  Подсјећамо да је ресорни федерални министар појаснио да ће се са 100 КМ на пет мјесеци субвенционирати рачуни за струју грађанима у стању социјалне потребе. Ово у пракси значи да ће у раздобљу од пет мјесеци, почевши од 1. јула па до 30. новембра ове године, за кориснике субвенција на рачуну бити посебно исказан износ субвенције, који максимално може износити 25,50 КМ по рачунима ЕПБиХ, односно 27 КМ за ЕП ХЗХБ, а у овисности од утрошене електричне енергије.

  Помоћ за социјално угрожене породице у ФБиХ из робних резерви

  Влада Федерације БиХ је усвојила информацију Федералне дирекције робних резерви (ФДРР) о помоћи становништву усљед раста потрошачких цијена у ФБиХ.

  Ова обавеза ФДРР-а произилази из Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена, који је Влада ФБиХ донијела на сједници одржаној 7.7.2022. године. Обавеза се односи на интервенцију из робних резерви пакетима хране основних животних намирница према социјално угрожениим становницима ФБиХ, а на основу прибављених и обједињених података о броју корисника Федералног министарства рада и социјалне политике.

  Како је образложио директор Федералне дирекције робних резерви Тончо Баврка ријеч је о помоћи особама које имају сталну новчану помоћ и другим социјално угроженим категоријама на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике. Дирекција је јучер добила спискове од Федералног министарства рада и социјалне политике према којима се ради о око 17.000 корисника.

  Федерална дирекција робних резерви данас је упознала Владу ФБиХ о начину подјеле пакета хране овим категоријама људи, а план је да то Федерална дирекција ради у два наврата с робама које се налазе у федералним робним залихама.

  Подсјетимо, према донесеној уредби Владе помоћ остварују примаоци сталне новчане помоћи, који су ово право остварили за мјесец јуни, затим лица, односно породице у стању социјалне потребе, а које су према евиденцијама надлежних центара за социјални рад, односно опћинских служби социјалне заштите, остварили право на помоћ у претходних шест мјесеци. Подршка коју остварују ова лица и породице састоји се од пакета основних животних намирница. Подршка ће бити уручена у року од 60 дана од доношења одлуке.

  Трансфери бранитељским популацијама повећани за 4,1 милион КM

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, донијела четири одлуке о измјенама трансфера који су овогодишњим Буџетом ФБиХ намијењени припадницима бранитељских популација.

  Тако је трансфер за помоћ у лијечењу бораца - бранитеља двоструко повећан те, умјесто досадашњих 1.500.000 КМ, сада износи 3.000.000 КМ.

  За исти износ од 1.500.000 КМ повећан је и трансфер за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа припадника бранитељских популација, те је износи 2.300.000 КМ.

  Трансфер за суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и гробаља повећан је са 100.000 КМ на 1,1 милион КМ. Додатних 1.000.000 КМ намијењен је за суфинансирање изградње, обнове, санације, ревитализације и илуминације слиједећих спомен обиљежја, од чега за  Партизанско спомен-гробље у Мостару 200.000 КМ, за Меморијални центаа Гробље Мира Биле  300.000 КМ, Музеј 505. витешке бригаде 400.000 КМ, те за Спомен обиљежје „Љиљан“  100.000 КМ.

  Са досадашњих 360.000 КМ на 460.000 КМ повећан је повећан је и трансфер за удруге проистекле из посљедњег одбрамбено-ослободилачког/домовинског рата. Додатних 100.000 КМ који су средства која ће бити кориштена за традиционално одржавање Спортских игара Савеза РВИ Федерације БиХ (60.000 КМ) и Спортских игра ХВИДР-е ХВО ХБ (40.000 КМ).

  На данашњој сједници је донесена и Одлука којом је утврђен коефицијент 1 (један) за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период јули - септембар 2022. године (ИИИ квартал) у оквиру Трансфера за имплементацију Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица - новчана егзистенцијална накнада утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину

  За два пројекта цестоградње укупно 10.000.000 КМ

  Федерална влада је усвојила Програм утрошка средстава трансфера за изградњу аутоцеста и брзих цеста у износу од 10.000.000 КМ утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ Федералном министарству промета и комуникација.

  Влада ФБиХ је утврдила пројекте који ће бити финансирати путем овога програма.

  Први је изградња брзе цесте Прача - Горажде у износу од 8.500.000 КМ, а  имплементатори су ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар и Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Средстава су намијењена за експропријацију, изградњу, надзор и техничку консултацију.

  Други пројект је изградња и реконструкција Прве трансверзале у Сарајеву, дионица Ил (Баре - тунел Кобиља Глава - Хотоњ - А1) у износу од 1.500.000 КМ.  Имплементатор ових средстава је Дирекција за путеве Кантона Сарајево, а намијењени су за грађевинске радове.

  Имплементатори оба пројекта обавезни су о њиховој реализацији квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација, које ће, такођер квартално, извјештавати Федерално министарство финансија.

  За три аеродрома укупно 6.000.000 КМ

  На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада ФБиХ донијела је три одлуке о усвајању програма утрошка средстава капиталног трансфера утврђеног Буџетом ФБиХ за 2022. годину за унапређење авиопромета Федерације БиХ, у укупном износу од 6.000.000 КМ.

  Тако је Међународном аеродрому Тузла одобрен износ од 2.000.000 КМ. Ова средства ће бити утрошена за проширење паркинга за путничка возила на овом аеродрому, са приступном прометницом, улазно-излазним рампама и новим системом наплате,  те доградњу и надоградња излазног гатеа са опремањем изграђеног простора.

  За набавку спасилачко-ватрогасног возила је износ од 2.000.000 КМ одобрен и ЈП Међународни аеродром Сарајево.

  Такођер, 2.000.000  КМ одобрено је и ЈП Аеродром Мостар. Средства су намијењена инсталацији система свјетлосних показивача нагиба прилаза, набавци и уградњи УПС-а и омогућавању беспрекидног напајања система расвјете маневарских површина, надоградњи и санацији периметарске ограде, санацији хоризонталне сигнализације на маневарским површинама, набавци новог софтwара за прихват и отпрему авиона, путника и пртљаге, изради пројектне документације, набавци новог рендгена, реконструкцији спасилачког ватрогасног објекта, набавци самоходних степеница за укрцај и искрцај путника, те уређење терминалне зграде.

  Федерално министарство промета и комуникација задужено је да врши континуиран надзор над утрошком ових средстава и да са аеродромима потпише уговор о начину преноса средстава, проведби поступка јавне набавке и кварталном извјештавању о утрошеним средствима.

  Након утрошка средстава, а најкасније до 28.2.2023. године, аеродроми су дужни сачинити укупне извјештаје о утрошеним средствима трансфера и доставити их Федералном министарству заједно са одлукама надзорних одбора о његовом усвајању.

  Сагласност за кориштење земљишних честица означених као јавно добро за потребе изградње аутоцесте

  Федерална влада је, за потребе изградње аутоцесте на Коридору Вц, дионица Доња Грачаница - Немила, поддионица Врандук - Понирак, дала сагласност за кориштење још двије земљишне честице означене као јавно добро. Статус ових земљишних честица остаје непромијењен и остају уписане у земљишно-књижну евиденцију као јавно добро.

  Сагласност за улазак у посјед и извођење захвата на ове двије некретнине даје се ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар, ради изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Доња Грачаница - Немила, поддионица Врандук - Понирак. Давањем на кориштење земљишних честица уређују се стварно-правни односи између Федерације БиХ и ЈП Аутоцесте Ф БиХ д.о.о. Мостар.

  Како је образложено, у току градње поддионице Врандук - Понирак дошло је до проширења трасе, због чега су израђени елаборати потпуне експропријације земљишта за потребе изградње аутоцесте. Такођер, појавила се и потреба за одлагањем материјала из ископа (депонија).

  Дата сагласност на истраживачки пројект с циљем побољшања квалитета зрака у Сарајеву

  Влада Федерације БиХ је прихватила информацију и дала сагласност на предложени споразум Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ) о сарадњи са словеначким Универзитетом у Новој Горици (УНГ) с циљем провођења двогодишњег истраживачког пројекта „Сарајевски аеросол експеримент: састав, извори и здравствени ефекти атмосферског аеросола“ (СААЕРО, ЕУ Х2020 МСЦА ИФ).

  У информацији Федералног хидрометеоролошког завода је, између осталог, наведено да је ранијим закључком Влада ФБиХ прихватила провођење активности овог завода у оквиру развојних пројеката, те подржала његово учешће у међународним пројектима ради унапређења хидрометеоролошке службе. Тако се Завод придружио пројектима истраживања путем сарадње са Универзитетом у Словенији. Такођер је истакнуто да је Сарајево типичан примјер града с лошом квалитетом зрака у урбаним центрима земаља западног Балкана, те да државама на овом подручју недостају најсавременија научна истраживања.

  Како је наведено, сарадња са Универзитетом у Новој Горици биће фокусирана на активности и истраживања у оквиру теренских мјерења атмосферских аеросола у сједишту ФХМЗ на локалитету Бјелаве у Сарајеву, а у оквиру досадашњег пројекта "Зимска теренска кампања Кантона Сарајево 2018 (САФИЦА)", те кроз наставак сарадње у оквиру нове теренске кампање СААЕРО.

  Пројекат СААЕРО предлаже три приступа за превазилажење потешкоћа с расподјелом извора и за додатно повезивање ПМ2,5 састава са штетним ефектима на здравље, а то су дуже прикупљање узорака филтера ПМ2,5 (7 мјесеци), интензивну кампању у трајању од двије до четири седмице с онлине мјерењима састава аеросола високе временске резолуције на мобилној лабораторији Института Паул Сцхеррер, те укључивање врста органских маркера специфичних за извор и оксидативног потенцијала у накнадне лабораторијске анализе ПМ2,5 филтер узорака.

  Ријеч је о наставку пројекта САФИЦ-а за који ће словеначки Универзитет осигурати средства Европске комисије у износу од 150.000 еура.

  Пројекат САФИЦА је реализован од децембра 2017. до марта 2018. године и подразумијевао је мјерење концентрације црног угљика и аеросола, као и прикупљање дневних филтерских узорака честица ПМ10 на четири локације у Кантону Сарајево. Циљ је био да се кроз комбинацију података прикупљених на терену и кроз лабораторијска мјерења добију кључне, до сада недоступне информације о изворима емисије и трансформацијама аеросола у зраку. Главни налази САФИЦА-е показују јаке и разнолике изворе сагоријевања и вјероватно велику опасност по јавно здравље становника.

  Влада ФБиХ је овластила директора Федералног хидрометеоролошког завода за потписивање Споразума о сарадњи.

  Преглед наплате порезних прихода и доприноса

  Влада Федерације БиХ је прихватила мјесечни преглед наплате порезних прихода и доприноса на територију ФБиХ за липањ 2022. године и за првих шест овогодишњих мјесеци.

  У липњу ове године је укупна разина мјесечног остварења прихода по основи неизравних и изравних пореза, те социјалних доприноса у Федерацији БиХ износила 819,6 милијуна КМ, што је 12,7 посто више у успоредби са истим прошлогодишњим мјесецом. У првих шест мјесеци 2022. су укупни приходи по овој основи износили 4.594,4 милијуна КМ и 20,1 посто су већи у односу на исто раздобље 2021. године.

  Расположиви дио прихода од неизравних пореза с Јединственог рачуна за прорачуне свих корисника у Федерацији БиХ је у липњу 2022. године остварен у укупном износу од 335,7 милијуна КМ, што је за 13 посто више у односу на исти мјесец 2021. године.

  Тако је у липњу 2022. године Прорачуну ФБиХ распоређено 121,5 милијуна КМ, што је у односу на исти мјесец 2021. године више за 13,9 милијуна КМ. Укупан дио прихода за расподјелу кантоналним прорачунима износио је 171,9 милијуна КМ и већи је за 19,7 милијуна КМ. Расположиви приходи од неизравних пореза за расподјелу опћинским/градским прорачунима износили су 28,2 милијуна КМ, што је за 3,2 милијуна КМ више у односу на липањ претходне године.

  На разини шестомјесечног кумулатива, укупно расположиви приходи од неизравних пореза износили су нешто више од 1.722 милијуна КМ и већи су за 26,1 посто у односу на исто раздобље 2021. године.

  Укупна наплата прихода по основи обавезних социјалних доприноса је у липњу 2022. године износила 370,4 милијуна КМ, што је повећање од 34,1 милијуна у успоредби с прошлогодишњим липњем.

  На разини кумулатива ови приходи биљеже наплату од 2.105 милијуна КМ, те су за 12,6 посто већи него у првој половини 2021. године.

  Прихваћене иницијативе за кредитна задужења

  Влада ФБиХ је подржала иницијативу да кредитним задужењем код Европске банке за обнову и развој буду осигурана средства за реализацију изградње аутоцесте на Коридору Вц, дионице Овчари до Мостара југ на Коридору Вц у дијелу који се односи на дионицу Мостар сјевер - Мостар југ у износу до 220 милиона еура.

  Федерално министарство финансија, Федерално министарство промета и комуникација, те ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар задужени су да у тим за преговоре о овом кредиту именују своје овлаштене представнике. Коначна одлука о овом задужењу бит ће донијета по окончању преговора са ЕБРД-ом са којом ће се утврдити коначни увјети кредитног задужења. Крајњи дужник по овом кредиту бит ће ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар.

  Такођер, на данашњој сједнци подржана је иницијатива да додатним кредитним задужењем код Саудијског фонда за развој буду осигурана средства за реализацију Пројекта „Модернизација здравствених установа на подручју Херцеговачко-неретванског кантона“ у износу до 12.000.000 КМ.

  Прихваћена је информација о овом кредиту као основа за вођење преговора, те задужена федерална министарства финансија и здравства да у тим за преговоре о кредиту именују своје овлаштене представнике. Коначна одлука о задужењу бит ће донијета по окончању преговора са Саудијским фондом за развој с којим ће се утврдити коначни увјети кредитног задужења. Крајњи дужник по овом кредином задужењу је Херцеговачко-неретвански кантон.

  Федерално министарство финансија ће Влади поднијети информације о преговорима, као и текстове усаглашеног Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ЕБРД-а, као и Уговора између БиХ и Саудијског фонда за развој.

  Ово министарство задужено је да данашње закључке достави Министарству финансија и трезора БиХ ради провођења даље процедуре у вези с кредитним задужењима.

  Одлуке, извјештаји и закључци

  Федерална влада је, на приједлог Федералне управе полиције, донијела Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о оснивању Координационог тима за борбу против трговине људима Федерације БиХ. На овај начин су, уз досадашњих девет, као органи управе који чине Координациони тим, додани Федерална управа за инспекцијске послове и Федерално министарство унутрашњих послова.

  Влада ФБиХ данас је одобрила пренос набављених сталних средстава и извршених радова на крајње кориснике и Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове, набављених из средстава зајма Међународне банке за обнову и развој (ИБРД), а на основу Споразума за Пројект регистрације некретнина који је потписан између Босне и Херцеговине и ИБРД-а. Ријеч је о пренесеној укупној вриједности од 2.870.418,95 КМ. Преносом су обухваћена нематеријална стална средства у облику права за 74 корисника у Федерацији БиХ у укупном износу од 1.481.950,19 КМ, те материјална средства (намјештај, геодетска опрема, рачунари и грађевински радови) за 394 корисника укупне вриједности 1.388.468,76 КМ.

  Такођер је донијета Одлука којом је дата сагласност Федералном министарству финансија за претварање потраживања у дионички капитал Унион банке д.д. Сарајево.

  Влада Федерације БиХ упознала се са информацијом Уреда за европске интеграције о одржаном 6. састанку Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ, одржаном путем видео-конференције, 16. јуна/липња 2022. године.

  Данас је усвојен извјештај о раду Надзорног одбора Сарајево-осигурања д.д. Сарајево и шести тромјесечни извјештај о проведби пројекта Додатно финансирање за Пројект регистрације некретнина у Федерацији БиХ, оба за период од 1.4.2022. до 30.6.2022. године.

  Усвојена је и информација Федералног министарства рада и социјалне политике о дешавањима у поступку именовања и разрјешења директора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и поступку измјене и усклађивања Статута овог фонда.

  Федерално министарство трговине упознало је Владу ФБиХ о реализацији закључка од 23.6.2022. године, а у вези са извршеним увидом у стање залиха и калкулације цијена произвођача и трговаца облог огрјевног дрвета и пелета.

  Влада је утврдила текст Извјештаја о стању пољопривреде (Зелени извјештај) у Федерацији БиХ за 2021. годину с приједлогом препорука, којег ће доставити на прихваћање Парламенту Федерације БиХ.

  Кадровска рјешења

  Влада ФБиХ је Скупштини Енергоинвест Цомета д.д. Сарајево дала претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора овог привредног друштва због истека периода на који су именовани, те за именовање на ове дужности, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до највише три мјесеца, Алмира Салиховића (предсједник), Незира Кадића и Асима Панџића (чланови) Такођер, претходне сагласности Влада је дала Надзорном одбору овог друштва за разрјешење вршиоца дужности директора, због истека периода на који је именован, као и за именовање Емира Хаџимуратовића за вршиоца дужности директора, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до дванаест мјесеци.

  За чланицу Комисије за међународно хуманитарно право Босне и Херцеговине данас је, уиме Владе ФБиХ, именована Ања Галић.

  За предсједника Одбора за јавни надзор, на мандатни период од четири године, именован је Адмир Џумхур, а за чланове Недељка Билић, Љерка Марић, Сафија Жилић и Мирјана Вегар.

  Дата је претходна сагласност Надзорном одбору УНИС Гроуп д.о.о. за  разрјешење директора овог привредног друштва, због истека мандата на који је именован. Сагласност је дата и за именовање Мирсада Сиручића за вршиоца ове дужности, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до дванаест мјесеци.

  Влада је Скупштини БХ-Гаса д.о.о. Сарајево дала претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора овог привредног друштва, због истека периода на који су именовани, као и за именовање Армина Зулкића, Амре Салиховић, Асмира Мујановића, Маје Хаџихалиловић и  Касима Салкића за вршиоце ових дужности, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до три мјесеца.

  Влада је усвојила потребне акте за расписивање јавног конкурса за избор и номинирање кандидата за именовање пет чланова Надзорног одбора у привредном друштву Агрокомерц д.д. Велика Кладуша.

  За судјеловање у раду и одлучивању на скупштинама Цеста д.д. Мостар и ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар Влада је опуномоћила Јадранка Пуљића, а за Скупштину ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево Исмета Демировића.