5. RJEŠENJE o nominiranju člana Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 8. st. (1) i 3) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O NOMINIRANJU ČLANA KOMISIJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA


1. Do imenovanja federalnog ministra zdravstva, nominira se Snježana Bodnaruk, dipl. iur., Sekretar Federalnog ministarstva zdravstva za člana Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, a koja se formira na osnovu člana 8. st. (1) i (3) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06).

2. Ovo rješenje dostavit će se Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine radi provođenja dalje procedure imenovanja.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 13/2022
12. januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.