5. RJEŠENJE o nominiranju člana Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 8. st. (1) i (3) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O NOMINIRANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA


1. Do imenovanja federalnog ministra zdravstva, nominira se Snježana Bodnaruk, dipl. iur, Sekretar Federalnog ministarstva zdravstva za člana Povjerenstva za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, a koja se formira na temelju članka 8. st. (1) i (3) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06).

2. Ovo rješenje dostavit će se Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine radi provedbe dalje procedure imenovanja.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 13/2022
12. siječnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.