49. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1. Mirza Terzo, predsjednik,

2. Marina Bera, član,

3. Lejla Pašić Kovač, član,

4. Slađana Šarac, član,

5. Adnana Maksumić, član.

II.


Upravni odbor iz tačke I. ovog rješenja imenuje se za period od četiri godine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 574/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.