49. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1. Mirza Terzo, predsjednik,

2. Marina Bera, član,

3. Lejla Pašić Kovač, član,

4. Slađana Šarac, član,

5. Adnana Maksumić, član.

II.


Upravno vijeće iz točke I. ovog rješenja imenuje se za razdoblje od četiri godine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 574/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.