107. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 329. sjednici, održanoj 01.09.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZRADU ANALIZE POTREBA ZA SMJEŠTAJNIM PROSTOROM POSEBNIH ODJELA SUDA I TUŽILAŠTVA

1. Formira se Interresorna radna grupa za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva, u sljedećem sastavu:

1. Admir Suljagić, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, predsjednik

2. Hajro Pošković, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjednika

3. Damir Šapina, Federalno ministarstvo pravde, član

4. Asim Pandžić, Federalno ministarstvo finansija, član

5. Eldan Mujanović, Antikorupcioni tim Vlade Federacije BiH, član

6. Munib Halilović, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, član

7. Vesna Stanković - Ćosović, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, član

8. Dženad Grošo, Sudska policija Federacije BiH, član

9. Emira Hodžić, Sud Bosne i Hercegovine, član

10. Aleksandar Faladžić, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, član

11. Srđan Forca, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Okružni sud u Banjaluci, član

12. Miodrag Bajić, Specijalno tužilaštvo Republike Srpske, član.

U radu Interresorne radne grupe, učestvovat će, po potrebi i drugi eksperti koje predlože predstavnici pravosudnih institucija i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe Interresorne radne grupe obavljat će Edin Leventa iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Zadatak Interresorne radne grupe iz tačke 1. ovog rješenja je da, u roku od 30 dana, sačini analizu potreba za smještajnim prostorom Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući arhitektonske, infrastrukturne (IKT i dr.), saobraćajne i sigurnosne aspekte smještaja ovih odjela, te dostavi Izvještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1282/2022
01. septembra 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.