107. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne Hercegovine na 329. sjednici, održanoj 01.09.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU ANALIZE POTREBA ZA SMJEŠTAJNIM PROSTOROM POSEBNIH ODJELA SUDA I TUŽITELJSTVA

1. Formira se Interresorna radna skupina za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužiteljstva, u sljedećem sastavu:

1. Admir Suljagić, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, predsjednik

2. Hajro Pošković, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjednika

3. Damir Šapina, Federalno ministarstvo pravde, član

4. Asim Pandžić, Federalno ministarstvo financija, član

5. Eldan Mujanović, Antikorupcioni tim Vlade Federacije BiH, član

6. Munib Halilović, Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, član

7. Vesna Stanković - Ćosović, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, član

8. Dženad Grošo, Sudbena policija Federacije BiH, član

9. Emira Hodžić, Sud Bosne i Hercegovine, član

10. Aleksandar Faladžić, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, član

11. Srđan Forca, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH, Okružni sud u Banjaluci, član

12. Miodrag Bajić, Specijalno tužiteljstvo Republike Srpske, član.

U radu Interresorne radne skupine, sudjelovat će, po potrebi i drugi eksperti koje predlože predstavnici pravosudnih institucija i Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine.

Administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe Interresorne radne skupine obavljat će Edin Leventa iz Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Zadatak Interresorne radne skupine iz točke 1. ovog rješenja je da, u roku od 30 dana, sačini analizu potreba za smještajnim prostorom Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući arhitektonske, infrastrukturne (IKT i dr.), prometne i sigurnosne aspekte smještaja ovih odjela, te dostavi Izvješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1282/2022
01. rujna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.