107. РЈЕШЕЊЕ о формирању Интерресорне радне групе за израду анализе потреба за смјештајним простором посебних одјела суда и тужилаштва

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 329. сједници, одржаној 01.09.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ФОРМИРАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ ПОТРЕБА ЗА СМЈЕШТАЈНИМ ПРОСТОРОМ ПОСЕБНИХ ОДЈЕЛА СУДА И ТУЖИЛАШТВА

1. Формира се Интерресорна радна група за израду анализе потреба за смјештајним простором посебних одјела суда и тужилаштва, у сљедећем саставу:

1. Адмир Суљагић, Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, предсједник

2. Хајро Пошковић, Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, замјеник предсједника

3. Дамир Шапина, Федерално министарство правде, члан

4. Асим Панџић, Федерално министарство финансија, члан

5. Елдан Мујановић, Антикорупциони тим Владе Федерације БиХ, члан

6. Муниб Халиловић, Федерално тужилаштво Федерације Босне и Херцеговине, члан

7. Весна Станковић - Ћосовић, Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине, члан

8. Џенад Грошо, Судска полиција Федерације БиХ, члан

9. Емира Хоџић, Суд Босне и Херцеговине, члан

10. Александар Фалаџић, Тужилаштво Босне и Херцеговине, члан

11. Срђан Форца, Високи судски и тужилачки савјет БиХ, Окружни суд у Бањалуци, члан

12. Миодраг Бајић, Специјално тужилаштво Републике Српске, члан.

У раду Интерресорне радне групе, учествоваће, по потреби и други експерти које предложе представници правосудних институција и Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.

Административне и стручно-техничке послове за потребе Интерресорне радне групе обављаће Един Левента из Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине.

2. Задатак Интерресорне радне групе из тачке 1. овог рјешења је да, у року од 30 дана, сачини анализу потреба за смјештајним простором Посебног одјела Федералног тужилаштва Федерације Босне и Херцеговине и Посебног одјела Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, укључујући архитектонске, инфраструктурне (ИКТ и др.), саобраћајне и безбједносне аспекте смјештаја ових одјела, те достави Извјештај Влади Федерације Босне и Херцеговине.

В. број 1282/2022
01. септембра 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.