100. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU METODOLOGIJE PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Rješenju o imenovanju Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/22), u tački IV. riječi: "u roku od 180 dana od dana donošenja ovog rješenja", zamjenjuju se riječima: "do 31. oktobra 2022. godine".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1215/2022
04. augusta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.