ПУФБиХ: На подручју ХНК-а инспекција изрекла казне од 29.100 КМ

  • 07.09.2022.
  • ПУФБиХ: На подручју ХНК-а инспекција изрекла казне од 29.100 КМ

    Порезна управа Федерације БиХ саопћила је да су инспектори Кантоналног порезног уреда Мостар 1. септембра ове године извршили 28 инспекцијских контрола на подручју Мостара, Чапљине и Читлука, те изрекли новчане казне у укупном износу од 29.100 КМ.

    У извршеним контролама откривено је пет непријављених радника, један обвезник који није имао фискални уређај, седам обвезника који нису евидентирали промет путем фискалног уређаја и један објект који је обављао дјелатност без одобрења за рад надлежног органа.

    Због утврђених неправилности запошљавање непријављених радника, непостојање фискализираног фискалног уређаја, неевидентирање промета путем фискалног уређаја и рада без одобрења запечаћена су четири објекта, а у 12 случајева издати су прекршајни налози са укупно изреченим новчаним казнама у износу 29.100 КМ.

    Из Порезне управе истичу да ће наставити активности инспекцијског надзора на контроли законитости пословања порезних обвезника и спречавању сиве економије и у наредном периоду, те позивају порезне обвезнике код којих су утврђене неправилности да ускладе своје пословање и поштују законе како не би били изложени санкцијама и непотребним трошковима.