Потписан Споразум о реализацији Акционог плана са УНОДЦ-ом

 • 30.08.2022.
 • Потписан Споразум о реализацији Акционог плана са УНОДЦ-ом

  У сједишту Федералне агенције за управљање одузетом имовином у Сарајеву данас је потписан Споразум о реализацији Акционог плана за изградњу оперативних капацитета за провођење финанцијских истрага и запљене имовине. Споразум су потписали директор Федералне агенције за управљање одузетом имовином Винко Јакић и регионални савјетник за борбу против корупције и одузимања имовинске користи и шеф програмског уреда у Републици Србији Цонстантине Палицарскy.

  Циљ овог споразума је стављање фокуса на активности и оперативне капацитете који су потребни институцијама за ефикасно спровођење финансијских истрага и поврата имовине, кроз један координиран приступ у пружању техничке имплементације помоћи.

  Акциони план обухвата програмски период до краја календарске 2022. године, а  састоји се од три дијела који укључују опис активности, временски оквир и институције које ће бити водећи партнери у провођењу ових активности.

  Главна сврха овог акционог плана је да пружи преглед тренутних изазова у ефикасној имплементацији процеса одузимања незаконито стечене имовине и понуди мапу пута за превазилажење ових изазова. Ово се постиже јачањем законског оквира и изградњом институционалних капацитета у Босни и Херцеговини у цјелини, а у овом документу третира институције у Федерацији Босне и Херцеговине у овој области.

  Иначе, опћи циљ пројекта је унапрјеђење опће безбиједности Западног Балкана и ширег региона путем борбе против организованог криминала и корупције. Ова иницијатива има за циљ изградњу капацитета за одузимање имовинске користи стечене криминалом и проширену запљене имовине, те одузимање незаконито стечене имовине кроз националну координацију и регионалну и међурегионалну сарадњу, као и осигурање прикупљених релевантних статистичких података у различитим фазама процеса запљене и поврата имовине на националном нивоу.

  Из Федералне агенције за управљање одузетом имовином истичу да иницијатива првенствено доприноси јачању капацитета читавог региона за откривање, праћење и одузимање незаконите добити и имовинске користи стечене криминалом, омогућава размјену информација и сарадњу са другим јурисдикцијама у овој области.