Обавијест Порезне управе о потреби достављања исправно попуњених мјесечних извјештаја

 • 11.10.2022.
 • Обавијест Порезне управе о потреби достављања исправно попуњених мјесечних извјештаја

  Из Порезне управе Федерације БиХ обавјештавају порезне обвезнике - послодавце да су дужни доставити исправно попуњен Мјесечни извјештај о исплаћеним плаћама, оствареним користима и другим опорезивим приходима запосленика од несамосталне дјелатности, плаћеним доприносима и аконтацији пореза на доходак (образац МИП-1023).

   

  Из ове управе истичу да порезни обвезници-послодавци исправност МИП -1023 обрасца могу провјерити приликом његовог попуњавања. Наиме, приликом подношења овог обрасца порезни обвезници добију листу валидација-контрола о исправности формата или података, тако да се утврђене неправилности могу одмах исправити. Само исправно попуњен образац може проћи систем контроле Порезне управе ФБиХ након чега се може послати надлежним фондовима путем којих запосленици остварују права по основу пензијско-инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.

   

  Такођер истичу да порезни обвезници у сваком тренутку електронски могу приступити својој синтетичкој и аналитичкој картици и на тај начин провјерити задужења и све извршене уплате јавних прихода за које је надлежна ова управа. Из Порезне управе позивају све порезне обвезнике да најкасније до 31.10.2022. године изврше провјере исправности обрасца МИП-1023 и поднесу пријаве пореза на доходак и доприноса које нису благовремено поднијели, те плате јавне приходе закључно са септембром 2022. године како би избјегли законски прописане санкције.

   

  Све потребне информације порезни обвезници могу промаћи на wеб страници ПУФБиХ (www.пуфбих.ба), саопћено је из ове управе.