Obavijest Porezne uprave o potrebi dostavljanja ispravno popunjenih mjesečnih izvještaja

 • 11.10.2022.
 • Obavijest Porezne uprave o potrebi dostavljanja ispravno popunjenih mjesečnih izvještaja

  Iz Porezne uprave Federacije BiH obavještavaju porezne obveznike - poslodavce da su dužni dostaviti ispravno popunjen Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (obrazac MIP-1023).

   

  Iz ove uprave ističu da porezni obveznici-poslodavci ispravnost MIP -1023 obrasca mogu provjeriti prilikom njegovog popunjavanja. Naime, prilikom podnošenja ovog obrasca porezni obveznici dobiju listu validacija-kontrola o ispravnosti formata ili podataka, tako da se utvrđene nepravilnosti mogu odmah ispraviti. Samo ispravno popunjen obrazac može proći sistem kontrole Porezne uprave FBiH nakon čega se može poslati nadležnim fondovima putem kojih zaposlenici ostvaruju prava po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

   

  Također ističu da porezni obveznici u svakom trenutku elektronski mogu pristupiti svojoj sintetičkoj i analitičkoj kartici i na taj način provjeriti zaduženja i sve izvršene uplate javnih prihoda za koje je nadležna ova uprava. Iz Porezne uprave pozivaju sve porezne obveznike da najkasnije do 31.10.2022. godine izvrše provjere ispravnosti obrasca MIP-1023 i podnesu prijave poreza na dohodak i doprinosa koje nisu blagovremeno podnijeli, te plate javne prihode zaključno sa septembrom 2022. godine kako bi izbjegli zakonski propisane sankcije.

   

  Sve potrebne informacije porezni obveznici mogu promaći na web stranici PUFBiH (www.pufbih.ba), saopćeno je iz ove uprave.