Изградња цесте Лашва - Невић Поље: Сагласност за кориштење нових земљишних честица

  • 04.08.2022.
  • Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, у Одлуци о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње брзе цесте на дионици Лашва - Невић Поље додала више нових земљишних честица.

    Како је образложено, Одлуку о давању сагласности је Влада донијела 11.3.2021. године, а 11.5.2022. године је Федералном министарству промета и комуникација стигла иницијатива ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар за додавање нових честица јавног добра, а које нису обухваћене раније донесеном одлуком.

    Проширивањем листе честица омогућени су несметан улазак у посјед и изградња брзе цесте на дионици Лашва - Невић Поље.