Izgradnja ceste Lašva - Nević Polje: Saglasnost za korištenje novih zemljišnih čestica

  • 04.08.2022.
  • Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u Odluci o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje dodala više novih zemljišnih čestica.

    Kako je obrazloženo, Odluku o davanju saglasnosti je Vlada donijela 11.3.2021. godine, a 11.5.2022. godine je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija stigla inicijativa JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za dodavanje novih čestica javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranije donesenom odlukom.

    Proširivanjem liste čestica omogućeni su nesmetan ulazak u posjed i izgradnja brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje.