Izgradnja ceste Lašva - Nević Polje: Saglasnost za korištenje novih zemljišnih čestica

  • 04.08.2022.