Донаторска средства за пројект “Извођење превентивних археолошких истраживања и заштита археолошких локалитета”

 • 16.03.2023.
 • Донаторска средства за пројект “Извођење превентивних археолошких истраживања и заштита археолошких локалитета”

  Влада Федерације БиХ донијела је одлуку о распоређивању средстава осигураних од донатора са посебног намјенског трансакцијског рачуна отвореног у оквиру Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства културе и спорта за пројект “Извођење превентивних археолошких истраживања и заштита археолошких локалитета”.

  Средства у износу од 144.767 КМ одобрена су за пројекат “Извођење превентивних археолошких истраживања и заштита археолошких локалитета”. Од тога је за набавку опреме намијењено 27.800 КМ, а за уговорене и друге посебне услуге 116.967 КМ.

  У образложењу Федералног министарства културе и спорта је наведено да је у марту 2017. године закључен Оквирни споразум о превентивном археолошком истраживању и заштити археолошких локалитета и споменика културе на траси аутопута Коридор Вц, између ЈП Аутоцесте Федерације БиХ и Федералног министарства културе и спорта, у чијем саставу је и Завод за заштиту споменика.

  Споразумом Федерално министарство, односно Завод за заштиту споменика, ангажиран је за извођење превентивних и заштитних археолошких истраживања на траси аутопута Коридор Вц.

  Ова средства потребна су за набавку опреме и проведбу поступка за заштитна археолошка истраживања на Коридору Вц, за поддионицу Путниково Брдо - Медаково.

  За реализирање ове одлуке задужује се Федерално министарство културе и спорта и Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје надлежности.