Ustupanje Garnizonske ambulante skupštini

  • 02.10.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je o ustupanju Garnizonske ambulante u Tuzli razgovarao sa delegacijom Skupštine Tuzlanskog kantona na čelu sa predsjednikom Amirom Fazlićem.

    Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je o ustupanju Garnizonske ambulante u Tuzli razgovarao sa delegacijom Skupštine Tuzlanskog kantona na čelu sa predsjednikom Amirom Fazlićem.

    Razgovoru su u Vladi FBiH prisustvovali sekretar Vlade Ismet Trumić, zamjenik predsjednika Skupštine TK Tomo Vidović , premijer TK Enes Mujić kao i direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Haris Ihtijarević.

    Premijer Branković podržao je zahtjev Skupštine Tuzlanskog kantona za davanje na privremeno korištenje prostorija Garnizonske ambulante u Tuzli sa ciljem smještaja ovog organa, dok bi se sportski tereni ovog objekta dali na privremeno korištenje Fakultetu za sport.