Ujednačiti dječiju zaštitu u cijeloj FBiH

 • 18.03.2008.
 • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa kantonalnim ministrima za oblast socijalne zaštite o mogućnostima jedinstvenog rješavanja zaštite porodice i djece u Federaciji BiH.

  Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa kantonalnim ministrima za oblast socijalne zaštite o mogućnostima jedinstvenog rješavanja zaštite porodice i djece u Federaciji BiH. Ova oblast je različito regulirana po kantonalnim propisima, tako da porodice sa djecom nemaju dječji dodatak u pet kantona, četiri kantona djelomično pomažu, a samo Sarajevski u cijelosti osigurava sredstva prema zakonu.
   
  Kantonalni resorni ministri izrazili su podršku federalnom ministru rada i socijalne politike za jedinstveno reguliranje prava djece i porodice na nivou Federacije u cilju realiziranja obveza iz međunarodnih konvencija o pravima djeteta.
   
  Prema podatcima kantonalnih ministarstava u ovom trenutku je osigurano stimuliranje porodica sa oko 55.000 djece, a cijeni se da bi trebalo obuhvatiti oko 110.000 djece. Kako bi za zakonsko reguliranje ove oblasti na federalnoj razini bilo potrebito osigurati sredstva u proračunu, dogovoreno je da kantonalna ministarstva izvrše temeljitu analizu potreba kako bi se sagledale realne mogućnosti – saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i socijalne politike.