Susret Branković-Gregorian: Ubrzati aktivnosti na pronalaženju nestalih osoba

 • 21.03.2008.
 • Vlada Federacije BiH je spremna da poduzme sve iz okvira svoje nadležnosti i ojača saradnju sa federalnim institucijama u cilju ubrzanja procesa pronalaženja nestalih osoba na teritoriji Federacije BiH, rečeno je prilikom današnjeg susreta i razgovora premijera Federacije BiH dr Nedžada Brankovića sa prvim zamjenikom Visokog predstavnika u BiH Raffi Gregorianom.

  Vlada Federacije BiH je spremna da poduzme sve iz okvira svoje nadležnosti i ojača saradnju sa federalnim institucijama u cilju ubrzanja procesa pronalaženja nestalih osoba na teritoriji Federacije BiH, rečeno je prilikom današnjeg susreta i razgovora premijera Federacije BiH dr Nedžada Brankovića sa prvim zamjenikom Visokog predstavnika u BiH Raffi Gregorianom.

  Prije susreta, federalni premijer je OHR-u uputio Informaciju o stanju provedbe odluka Doma za ljudska prava za BiH i Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH po prijavama porodica nestalih osoba srpske nacionalnosti na području Sarajeva ( četiri odluke), sa prikazom stepena rješavanja svakog pojedinačnog predmeta.

  U nastojanju da sve poznate informacije o nestalim osobama budu dostupne njihovim porodicama, premijer Branković je najavio da će u narednim danima organizirati zajednički sastanak predstavnika Vlade FBiH, OHR-a i odgovarajućih udruženja nestalih osoba.
   
  Ukazujući na značaj koji ovim pitanjima poklanja Vlada FBiH, premijer Branković je izrazio uvjerenje da će njihovom efikasnijem rješavanju doprinijeti i novo organizaciono strukturiranje ovih poslova koji su sada u nadležnosti Glavnog ureda Vlade FBiH. Na ovaj način omogućen je stalan uvid i praćenje svih činjenica bitnih za rješavanje ovih predmeta.
   
  Tokom današnjeg razgovora, kojem je prisustvovala i direktorica Glavnog ureda Vlade Federacije BiH Meliha Mujezinović-Katana, razmijenjena su mišljenja i o drugim aktuelnim pitanjima iz nadležnosti Federacije i kantona, sa posebnim osvrtom na ona koja se tiču statusa boraca i pripreme jedinstvenog zakona iz ove oblasti.