Susret Branković-Davidson: Spremnost za reforme

  • 27.11.2007.
  • Prvi susret premijera Federacije Bosne i Hercegovine dr Nedžada Brankovića sa šefom Misije OESC-a u Bosni i Hercegovini ambasadorom Douglasom Davidsonom, održan u poslijepodnevnim satima u Sarajevu, protekao je u razmjeni mišljenja o aktuelnim pitanjima u Federaciji BiH.

    Prvi susret premijera Federacije Bosne i Hercegovine dr Nedžada Brankovića sa šefom Misije OESC-a u Bosni i Hercegovini ambasadorom Douglasom Davidsonom, održan u poslijepodnevnim satima u Sarajevu, protekao je u razmjeni mišljenja o aktuelnim pitanjima u Federaciji BiH.

    Ambasador Davidson posebno se interesirao za funkcioniranje i stanje u oblastima u kojima Federacija i kantoni imaju podijeljenu ustavnu nadležnost, ocijenivši pozitivnim praksu dogovora i saradnje federalne i kantonalne izvršne vlasti na rješavanju pitanja koja utiče na kvalitet života građana Federacije BiH.

    Premijer Branković je obrazložio opredjeljenje Vlade BiH da obezbijedi što ravnomjerniji razvoj svih dijelova i sredina u Federaciji BiH, kao i jednakopravan tretman građana u svim kantonima u oblastima rada, boračke i zdravstvene zaštite, o čemu je već sačinjen Program zajedničkog djelovanja Federalne i kantonalnih vlada.

    Ovaj, kao i drugi dokumenti koji odražavaju politiku Vlade FBiH biće, kako je najavio federalni premijer, prezentirani i predstavnicima međunarodnih institucija koje djeluju u BiH, na sastanku čije održavanje se planira prije isteka ove godine.