Simpozij “Obrazovanje u FBiH u internacionalnom kontekstu”

 • 18.03.2008.
 • Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke učestvovali su na naučnom simpoziju “Obrazovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine u internacionalnom kontekstu - Aktuelni momenat i budući izazovi”, održanom u Njemačkom institutu za internacionalna pedagoška istraživanja (DIPF) u Frankfurtu 17.3.2008. godine, u organizaciji grupe naučnika “Bosna”.

  Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke učestvovali su na naučnom simpoziju “Obrazovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine u internacionalnom kontekstu - Aktuelni momenat i budući izazovi”, održanom u Njemačkom institutu za internacionalna pedagoška istraživanja (DIPF) u Frankfurtu 17.3.2008. godine, u organizaciji grupe naučnika “Bosna”.

  Ovom prilikom federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić je prezentovala stanje u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te informirala o provedbi Bolonjskog procesa u Federaciji BiH. Ona je, ujedno, inicirala uspostavljanje saradnje sa DIPF-om u procesu evaluacije devetogodišnjeg obrazovanja u Federaciji BiH.
   
  Kao ključne tačke u budućoj saradnji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i DIPF-a istaknute su stručno usavršavanje nastavnika (posebno pedagoga) u srednjoškolskom obrazovanju, te podrška priznavanju bosanskog jezika na njemačkim univerzitetima i organiziranje dopunske nastave na bosanskom jeziku. Kad je riječ o visokom obrazovanju, istaknuta je saradnja u oblasti priznavanja obrazovnih isprava – diploma, te u akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
   
  Tokom boravka ministrice Alić i njenih saradnika u Njemačkoj planirana je posjeta Ministarstvu obrazovanja i kulture Pokrajine Hessen, te uspostavljanja saradnje u oblasti obrazovanja i nauke.