Seminar za federalne i kantonalne inspektore

 • 20.03.2008.
 • Federalna uprava za inspekcijske poslove započela je, prije godinu dana, u partnerstvu sa USAID SPIRA, četverogodišnji projekat koji je koncentrisan na pojednostavljivanje postupka izdavanja dozvola za osnivanje i pokretanje poslovnih subjekata, rada inspekcija, te pojednostavljivanje postupka izdavanja dozvola u oblasti gradnje reformom postojećeg zakonodavnog okvira i upravne prakse.

  Federalna uprava za inspekcijske poslove započela je, prije godinu dana, u partnerstvu sa USAID SPIRA, četverogodišnji projekat koji je koncentrisan na pojednostavljivanje postupka izdavanja dozvola za osnivanje i pokretanje poslovnih subjekata, rada inspekcija, te pojednostavljivanje postupka izdavanja dozvola u oblasti gradnje reformom postojećeg zakonodavnog okvira i upravne prakse.
   
  U sklopu ovih aktivnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa Projektom SPIRA organizuje seminar za federalne i kantonalne inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.
   
  Seminar će biti održan u SARAJEVU, 21.03.2008.godine /petak/ sa početkom u 9,30 sati u velikoj sali Parlamenta Federacije BiH (Hamdija Kreševljakovića 3).
   
  Obukom na seminaru koju će izvesti eksperti USAID SPIRA-e biće obuhvaćeno preko 130 federalnih i kantonalnih inspektora, kao i svi direktori kantonalnih uprava za inspekcijske poslove u Federaciji BiH.
   
  Tematski sadržaj seminara se odnosi na novi sistem upravljanja inspekcijama i ček listama. Ovaj automatski sistem će omogućiti bržu razmjenu podataka, koordinaciju među inspekcijama, procjenu i upravljanje rizikom, povećanu javnost rada, unaprijeđeno planiranje i efrikasnost inspekcija, a njegovo stavljanje u funkciju očekuje se do kraja 2008.godine.
   
  Prema izjavi Ibrahima Tirka, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, uspostavljanje softverskog programa za upravljanje inspekcijskim poslovima, kreiranje i donošenje ček lista od izuzetnog je značaja za svakodnevne aktivnosti inspektora, njihovu pojačanu odgovornost i efikasnost, javnost i transparentnost.
   
  Tokom obuke prezentirat će se primjena zakona o prekršajima u FBiH, upravnom postupku u FBiH i o inspekcijama u FBiH, izvještaj u vezi sa stanjem procesa izrade novog Zakona o inspekcijama u FBiH, kao i model kantonalnog zakona o inspekcijama. Ovom prilikom bit će predstavljena i iskustva u provođenju reformi i izradi lista provjera (ček lista) u Upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske.