Promoviran projekt za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja

  • 15.11.2007.
  • Premijer Federacije BIH dr. Nedžad Branković prisustvovao danas je, Centru za srce Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS), promociji projekta za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja. On je u svoje, i u ime Vlade FBiH, pozdravio odluku o pokretanju tog projekta čija je primjena u svijetu dovela do zavidnih rezultata i uspjeha, jer je značajno smanjila obolijevanje i smrtnost.

    Premijer Federacije BIH dr. Nedžad Branković prisustvovao danas je, Centru za srce Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS), promociji projekta za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja. On je u svoje, i u ime Vlade FBiH, pozdravio odluku o pokretanju tog projekta čija je primjena u svijetu dovela do zavidnih rezultata i uspjeha, jer je značajno smanjila obolijevanje i smrtnost. 

    Generalni direktor KCUS-a prof. dr. Faris Gavrankapetanović upozorio je na činjenicu da su kardiovaskularna oboljenja sa svojim komplikacijama kao uzrok smrti po učestalosti ispred malignih oboljenja. Istaknuo je pomoć Vlade FBiH i Vlade Kantona Sarajevo, te Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a koji su podržali ovaj projekt kojim će se vršiti ispitivanja radi smanjenja rizika od nastanka oboljenja srca i krvnih sudova. 

    Šef Centra za srca prim. dr. Mirsad Kacila kazao je novinarima da taj projekt treba prvenstveno omogućiti pregled osobama koje su izložene stresu i drugim faktorima koji uzrokuju kardiovaskularna oboljenja. Ovim projektom želi se doprinijeti formiranju škola za obuku ljekara i medicinskih sestara širom BiH, te stvaranju statistike o broju oboljelih od kardiovaskularnih oboljenja na osnovu koje bi se mogla nadograđivati doktrina i protokol prevencije od kardiovaskularnih oboljenja.