Prijem za metalca - rekordera

 • 30.11.2007.
 • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa Vahidom Mutapčićem, umirovljenim metalcem, koji je u novembru/studenom 1984. godine postavio neobičan rekord - 96 sati neprekidnog rada. Mutapčić je u to vrijeme radio u tvornici Žica u Sarajevu na mašinama za izvlačenje žice. Rekord je postigao prenoseći 3.000 namotaja upakiranih proizvoda težine po 15 kilograma, odnosno ukupno 45 tona.

  Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa Vahidom Mutapčićem, umirovljenim metalcem, koji je u novembru/studenom 1984. godine postavio neobičan rekord - 96 sati neprekidnog rada. Mutapčić je u to vrijeme radio u tvornici Žica u Sarajevu na mašinama za izvlačenje žice. Rekord je postigao prenoseći 3.000 namotaja upakiranih proizvoda težine po 15 kilograma, odnosno ukupno 45 tona.

  Ministar Jelečević je, odajući priznanje Vahidu Mutapčiću za rekord koji, prema dostupnim informacijama, još nije prevaziđen, istakao kako se u današnjem vremenu proizvodni rad nalazi na dnu vrijednosne ljestvice. Ta činjenica rezultat je poremećenih odnosa u društvu, što se vidi i u ekonomskim pokazateljima.

  - Opredjeljenja Vlade Federacije BiH za stvaranje povoljnog okruženja proizvodnoj djelatnosti pretvorit će se u mjere koje će to i omogućiti - istakao je ministar Jelečević.

  Uz ovo, mora se mnogo učiniti da građani putove za rješavanje egzistencijalnih problema počnu tražiti kroz poslovnu aktivnost, a ne socijalnu skrb.

  - Reforme o kojima stalno govorimo se tiču i svakog od nas pojedinačno i, iako bolne, moraju biti provedene - dodao je federalni ministar.

  U današnjem razgovoru ministar Jelečević je saznao i da je Vahidin Mutapčić ratni vojni invalid a, kako je narušenog zdravlja, i civilni invalid, ali nije nikad podnosio zahtjeve za priznavanje prava.

  - Takvih ljudi ima sigurno još - rekao je dr. Jelečević. - Mi sada otkrivamo neke koji su ta prava ostvarili prevarom, dok mnogi građani, u stanju stvarne potrebe, mjesecima čekaju da ostvare pravo. Vlada FBiH će zbog toga mijenjati i propise kako bi skrbila samo o onima koji to stvarno trebaju - saopćeno je iz Ureda federalnog ministra.