Premijer Federacije sa predstavnicima Grupacije šumarstva i drvne industrije FBiH

  • 21.03.2008.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković sastao se danas u sjedištu Vlade sa predstavnicima Grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH na čelu sa predsjednikom P/GK FBiH Avdom Rapom. Razgovarano je o problemima sa kojima se predstavnici ove oblasti susreću u svom radu.

    Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković sastao se danas u sjedištu Vlade sa predstavnicima Grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH na čelu sa predsjednikom P/GK FBiH Avdom Rapom. Razgovarano je o problemima sa kojima se predstavnici ove oblasti susreću u svom radu.

    Predstavnici Grupacije šumarstva i drvne industrije zatražili su od Vlade FBiH da svojim mjerama pomogne u stvaranju boljeg ambijenta za poslovanje. Prvenstveno se to odnosi na sva fiksalna opterećenja na plaće, kao i carinska opterećenja kod uvoza repromaterijala i strojeva. Ukazali su na nezadovoljavajuće stanje u strukturi uvoza i izvoza proizvoda od drva: uvozi se najviše razne vrste ploča i namještaja, a izvoze rezana građa i sirovine. Istaknut je i problem certificiranja šumarstva, jer to umanjuje šanse za izvoz, kao i teškoće u snadbijevanju sirovinama sa domaćeg tržišta. Predstavnici Grupacije šumarstva i drve industrije kazali su i da ne postoji „Nacionalna strategija“ u oblasti šumarstva koju je potrebno što hitnije donijeti.

    Premijer Branković je istakao kako je Vlada spremna pomoći ovoj grupaciji. Tako će Federalna Vlada kroz Fiskalno vijeće, kada ono bude formirano, delegirati problem koji se odnosi na carinska opterećenja, jer je to u nadležnosti Vijeća Ministara BiH. Zakon o šumama je u Parlamentu FBiH, ali dva različita teksta su u dva doma, pa je Vlada formirala radnu grupu koje treba da riješe ovaj problem. Premijer je kazao kako će vlada razmotriti i mogućnost uvođenja dodatne takse onima koji izvoze sirovine, kako bi se destimulirao takav trend, i tako, istovremeno stimulirali izvoznici finalni proizvoda. Naglasio je i da je Vlada Federacije BiH spremna sufinasirati cetrificiranje preduzeća koja se bave izvozom finalnih proizvoda na svjetsko tržište.

    Zaključeno da drvna industrija FBiH ima prednost u odnosu na druge grane industrije jer je trajno oslonjena na domaću sirovinu koja ovoj oblasti daje odgovarajuću sigurnost i dobre potencijale mogućnosti razvoja, i zajedno sa šumarstvom čini jednu cjelinu. Inače 51% površine Federacije BiH pokriveno je šumom i šumskim zemljištem.