Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge stručnog usavršavanja za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-80-6/2022-1 od 22.02.2022.

  • 22.02.2022.