Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku - stručno usavršavanja za potrebe Projekta koji finansira Švedska - Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH

  • 06.03.2020.