Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - nabavka pravnih usluga u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 09.08.2019.