Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije

  • 04.02.2021.